Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Fuga în Egipt

Un înger îl avertizează pe Iosif să fugă în Egipt cu Maria și Isus, deoarece Irod plănuiește să ucidă regele nou-născut.
1
După ce au plecat magii, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare!“ – Imagine 1
2
Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a plecat în timpul nopţii în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt“. – Imagine 2
3
Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înşelat de magi. – Imagine 3
4
A trimis să fie ucişi toţi băieţii care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, de la vârsta de doi ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi. – Imagine 4
5
Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: „Un ţipăt a fost auzit în Rama, plânset şi bocet mult: Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt“. – Imagine 5
6
După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci cei ce căutau să ia viaţa Copilului au murit!” – Imagine 6
7
Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a venit în Israel. Dar când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în ţinuturile Galileii. – Imagine 7
8
S-a dus acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce a fost spus prin profeţi, şi anume că El va fi numit nazarinean. – Imagine 8
9
Imagine 9