Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Copilul Isus la Templu

Simeon și Ana îl văd pe nou-născutul Isus, și Îl laudă pe Dumnezeu pentru faptul că a trimis Mântuitorul lumii.
1
Când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, poruncită în Legea lui Moise, Iosif și Maria L-au dus pe Isus la Ierusalim ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, aşa cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut, care este băiat, să fie pus deoparte pentru Domnul“,... – Imagine 1
2
...şi ca să aducă jertfă, aşa cum este spus în Legea Domnului: o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. – Imagine 2
3
Şi în Ierusalim era un om pe care-l chema Simeon. Acest om era drept şi evlavios. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Cristosul Domnului. – Imagine 3
4
Călăuzit de Duhul, el a venit în Templu. Când părinţii L-au adus înăuntru pe Copilul Isus, ca să împlinească cu privire la El obiceiul Legii,... – Imagine 4
5
...Simeon L-a luat în braţe, L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: „Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace, după cuvântul Tău,... – Imagine 5
6
...căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor o lumină care să slujească celorlalte neamuri drept revelaţie, iar poporului Tău, Israel, drept glorie!“ – Imagine 6
7
Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre El. – Imagine 7
8
Simeon i-a binecuvântat şi i-a zis Mariei, mama lui Isus: „Iată, Copilul Acesta este rânduit pentru căderea şi ridicarea multora în Israel şi pentru a fi un semn care va stârni împotrivire, ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi. Şi o sabie va străpunge chiar sufletul tău!“ – Imagine 8
9
Mai era şi o profetesă, pe nume Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Aceasta era foarte înaintată în vârstă. Ea trăise împreună cu soţul ei timp de şapte ani după fecioria ei. – Imagine 9
10
Apoi, ca văduvă, ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu se îndepărta de la Templu, slujind zi şi noapte prin post şi rugăciune. – Imagine 10
11
A venit acolo chiar în ceasul acela şi a început să-I mulţumească lui Dumnezeu şi să le vorbească despre El tuturor celor ce aşteptau răscumpărarea Ierusalimului. – Imagine 11
12
După ce au împlinit toate lucrurile poruncite în Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. – Imagine 12
13
Copilul creştea, se întărea şi era umplut cu înţelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste El. – Imagine 13
14
Imagine 14