Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Băiatul Isus la Templu

Maria și Iosif se întorc în Ierusalim și Îl găsesc pe Isus în Templu.
1
În fiecare an, părinţii Lui se duceau la Ierusalim, la Sărbătoarea Paştelui. – Imagine 1
2
Când era El la vârsta de doisprezece ani, s-au dus la sărbătoare, potrivit obiceiului. – Imagine 2
3
După ce au trecut zilele sărbătorii, la întoarcere, Copilul Isus a rămas în urmă în Ierusalim. Părinţii Lui n-au ştiut lucrul acesta. Ei au crezut că se află undeva în caravană şi au mers aşa cale de o zi. – Imagine 3
4
Apoi au început să-L caute printre rude şi cunoştinţe. – Imagine 4
5
Dar nu L-au găsit,... – Imagine 5
6
...aşa că s-au întors la Ierusalim să-L caute. – Imagine 6
7
După trei zile, L-au găsit în Templu,... – Imagine 7
8
...şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. Toţi cei care-L auzeau erau uimiţi de priceperea şi de răspunsurile Lui. – Imagine 8
9
Când L-au văzut, părinţii Lui au rămas înmărmuriţi. Mama Lui i-a zis:<br/>– Copile, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată că tatăl Tău şi cu mine Te-am căutat cu îngrijorare! – Imagine 9
10
El le-a răspuns:<br/>– De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu? – Imagine 10
11
Ei n-au înţeles ceea ce le-a zis El. Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit în Nazaret şi le era supus. – Imagine 11
12
Mama Lui păstra toate aceste lucruri în inima ei. – Imagine 12
13
Isus creştea în înţelepciune, în statură şi Îi era tot mai plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor. – Imagine 13
14
Imagine 14