Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

Ioan Botezătorul își începe misiunea în pustia din Iudeea, iar oamenii vin să îl asculte și să se boteze.
1
În acele zile, Ioan Botezătorul a venit în pustia Iudeii şi a început să predice. – Imagine 1
2
El spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“ – Imagine 2
3
El este acela despre care s-a vorbit prin profetul Isaia care zice: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările!»“ – Imagine 3
4
Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. – Imagine 4
5
Cei din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toată regiunea Iordanului au început să vină la el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. – Imagine 5
6
Dar când a văzut că mulţi farisei şi saduchei vin la botezul lui, Ioan le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiţi de pedeapsa care vine?!“ – Imagine 6
7
„Faceţi roade vrednice de pocăinţă! Să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă:“ – Imagine 7
8
„«Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Avraam copii chiar şi din pietrele acestea!“ – Imagine 8
9
„Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.“ – Imagine 9
10
„Eu vă botez cu apă spre pocăinţă, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine,...“ – Imagine 10
11
„...Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.“ – Imagine 11
12
„El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge.“ – Imagine 12
13
Imagine 13