Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. – Imagine 1
2
Însă Ioan încerca să-L oprească spunând:<br/>– Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? – Imagine 2
3
Isus i-a răspuns:<br/>– Lasă să fie aşa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. – Imagine 3
4
Atunci Ioan a încuviinţat. – Imagine 4
5
Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El. – Imagine 5
6
Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“ – Imagine 6
7
Imagine 7