Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ispitirile lui Isus

Isus nu mănâncă timp de patruzeci de zile în pustie, și este ispitit de Satana.
1
Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. – Imagine 1
2
Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi apoi a flămânzit. – Imagine 2
3
Atunci ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis:<br/>– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini!<br/>Însă Isus i-a răspuns:<br/>– Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“. – Imagine 3
4
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului şi I-a zis:<br/>– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: „El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“ şi „Ei Te vor purta pe braţele lor, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“ – Imagine 4
5
Isus i-a răspuns:<br/>– De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“ – Imagine 5
6
Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis:<br/>– Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina. – Imagine 6
7
Atunci Isus i-a răspuns:<br/>– Pleacă, Satan, căci este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“ – Imagine 7
8
Atunci diavolul a plecat de la El, și nişte îngeri au venit să-I slujească. – Imagine 8
9
Puteți găsi varianta acestei întâmplări în format video descărcabil în mai multe rezoluții și mai multe limbi pe pagina www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Imagine 9