Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Primii ucenici ai lui Isus

Petru, Andrei, Filip și Natanael pornesc să îl urmeze pe Isus.
1
În ziua următoare botezului lui Isus, Ioan stătea iarăşi cu doi dintre ucenicii lui şi, văzându-L pe Isus trecând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ – Imagine 1
2
Cei doi ucenici ai lui au auzit ce a spus şi L-au urmat pe Isus. Isus S-a întors şi, văzând că aceştia Îl urmează, i-a întrebat:<br/>– Ce căutaţi?<br/>Ei I-au răspuns:<br/>– Rabbi – care tradus, înseamnă „Învăţătorule“ – unde stai? – Imagine 2
3
Isus le-a zis:<br/>– Veniţi şi veţi vedea!<br/>Ei s-au dus şi au văzut unde stătea; şi în ziua aceea au rămas cu El. Era cam pe la ora patru după amiază. – Imagine 3
4
Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi-L urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a zis: „Noi L-am găsit pe Mesia!“ – care este tradus „Cristos“. – Imagine 4
5
Andrei l-a dus pe Simon la Isus. Când l-a văzut, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu vei fi numit «Chifa»“ – care este tradus „Petru“. – Imagine 5
6
A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. – Imagine 6
7
Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis:<br/>– Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, precum şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret!<br/>Natanael i-a zis:<br/>– Poate ieşi ceva bun din Nazaret?!<br/>Filip i-a răspuns:<br/>– Vino şi vezi! – Imagine 7
8
Isus l-a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie!“<br/>Natanael L-a întrebat:<br/>– De unde mă cunoşti? – Imagine 8
9
Isus i-a răspuns:<br/>– Te-am văzut când stăteai sub smochin, înainte ca Filip să te cheme.<br/>Natanael a zis:<br/>– Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel! – Imagine 9
10
Isus i-a răspuns:<br/>– Crezi pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea! – Imagine 10
11
Apoi i-a zis:<br/>– Adevărat, adevărat vă spun că veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu înălţându-se şi coborându-se peste Fiul Omului! – Imagine 11
12
Imagine 12