Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
A fost o nuntă în Cana Galileii. – Imagine 1
2
Maria, mama lui Isus era invitată acolo. – Imagine 2
3
La nuntă au fost invitaţi şi Isus cu ucenicii Săi. – Imagine 3
4
Când s-a terminat vinul, mama lui Isus I-a zis:<br/>– Nu mai au vin!<br/>Isus i-a răspuns:<br/>– De ce-mi spui mie? – Imagine 4
5
Mama Lui le-a zis slujitorilor: „Faceţi orice vă va spune!“ – Imagine 5
6
Erau acolo şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor, în fiecare încăpând 75-115 litri. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!“ – Imagine 6
7
Şi ei le-au umplut până sus. El le-a mai zis: „Acum scoateţi din ele şi duceţi-i mai-marelui ospăţului!“ Şi ei i-au dus. – Imagine 7
8
Mai-marele ospăţului a gustat apa care fusese făcută vin – el nu ştia de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa ştiau – l-a chemat pe mire şi i-a zis: – Imagine 8
9
„Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun, iar după ce oaspeţii au băut mult, îl pune pe cel mai puţin bun. Tu însă ai ţinut vinul cel bun până acum!“ – Imagine 9
10
Isus a făcut acest început al semnelor Lui în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El. – Imagine 10
11
Imagine 11