Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Nicodim

Isus vorbește cu Nicodim despre nașterea de la Duhul Sfânt și despre viața eternă.
1
Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis: – Imagine 1
2
– Rabbi, ştim că eşti un învăţător Care a venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. – Imagine 2
3
Isus i-a răspuns:<br/>– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. – Imagine 3
4
Nicodim L-a întrebat:<br/>– Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut? – Imagine 4
5
Isus i-a răspuns:<br/>– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! – Imagine 5
6
– Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh. Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“ – Imagine 6
7
– Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce. Tot aşa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul. – Imagine 7
8
Nicodim L-a întrebat:<br/>– Cum se pot întâmpla aceste lucruri?<br/>Isus i-a răspuns:<br/>– Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu înţelegi aceste lucruri? – Imagine 8
9
– Adevărat, adevărat îţi spun că noi vorbim ceea ce ştim şi depunem mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiţi mărturia noastră. – Imagine 9
10
– Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?! Nimeni nu s-a suit în cer în afară de Cel Care a coborât din cer, adică de Fiul Omului – Imagine 10
11
– Şi, aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie,... – Imagine 11
12
– ...tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viaţă veşnică. – Imagine 12
13
– Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. – Imagine 13
14
– Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. – Imagine 14
15
Imagine 15