Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Femeia samariteancă

Isus vorbește cu o femeie samariteancă lângă o fântână.
1
Când Isus a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan – cu toate că nu Isus Însuşi boteza, ci ucenicii Lui – a părăsit Iudeea şi S-a întors iarăşi în Galileea. – Imagine 1
2
Trebuia să treacă prin Samaria, prin urmare, a ajuns într-o cetate a Samariei, numită Sihar,... – Imagine 2
3
...aproape de ogorul pe care Iacov i-l dăduse fiului său Iosif. – Imagine 3
4
Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, obosit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână. Era în jurul amiezii. – Imagine 4
5
O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Isus i-a zis: – Imagine 5
6
– Dă-Mi să beau!<br/>Ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. – Imagine 6
7
Femeia samariteancă I-a zis:<br/>– Cum de Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?!<br/>(Iudeii, într-adevăr, nu au legături cu samaritenii.) – Imagine 7
8
Isus i-a răspuns:<br/>– Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel Ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!“, tu însăţi I-ai fi cerut, şi El ţi-ar fi dat apă vie! – Imagine 8
9
Femeia I-a zis:<br/>– Domnule, n-ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai deci această apă vie?! Eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna şi care a băut el însuşi din ea, atât el, cât şi fiii şi turmele lui? – Imagine 9
10
Isus i-a răspuns:<br/>– Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică. – Imagine 10
11
Femeia I-a zis:<br/>– Domnule, dă-mi şi mie această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot! – Imagine 11
12
El i-a zis:<br/>– Du-te, cheamă-l pe soţul tău şi vino aici! – Imagine 12
13
Femeia I-a răspuns:<br/>– N-am soţ! – Imagine 13
14
Isus i-a zis:<br/>– Ai spus bine: „N-am soţ!“, pentru că cinci soţi ai avut,... – Imagine 14
15
...iar cel pe care-l ai acum nu-ţi este soţ. Este adevărat ceea ce ai spus. – Imagine 15
16
Femeia I-a zis:<br/>– Domnule, văd că Tu eşti profet! – Imagine 16
17
Imagine 17