Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus oferă apă vie

Isus își continuă conversația cu femeia samariteancă despre semnificația “apei vie”.
1
– Strămoşii noştri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. – Imagine 1
2
Isus i-a răspuns:<br/>– Crede-Mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veţi mai închina Tatălui nici pe muntele acesta şi nici în Ierusalim. – Imagine 2
3
– Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ceea ce cunoaştem, căci mântuirea este de la iudei. – Imagine 3
4
– Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii închinători I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. – Imagine 4
5
Femeia I-a zis:<br/>– Ştiu că urmează să vină Mesia (Căruia I se zice Cristos). Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. – Imagine 5
6
Isus i-a zis:<br/>– Eu, Cel Care-ţi vorbeşte, sunt Acela. – Imagine 6
7
Chiar atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi nici unul n-a întrebat: „Ce cauţi?“ sau „De ce vorbeşti cu ea?“ – Imagine 7
8
Femeia a lăsat urciorul, a plecat în cetate şi le-a zis oamenilor: „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut! Ar putea să fie Acesta Cristosul?“ Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El. – Imagine 8
9
Între timp, ucenicii Îl rugau:<br/>– Rabbi, mănâncă!<br/>Dar El le-a răspuns:<br/>– Eu am de mâncat o mâncare despre care voi nu ştiţi. – Imagine 9
10
Ca urmare, ucenicii şi-au zis unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva de mâncare?“ – Imagine 10
11
Isus le-a mai zis:<br/>– Mâncarea Mea este să fac voia Celui Ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui. – Imagine 11
12
– Nu ziceţi voi că mai sunt încă patru luni şi vine secerişul? Iată, Eu vă spun, ridicaţi-vă ochii şi priviţi ogoarele; ele sunt albe, gata pentru seceriş! Chiar acum, cel ce seceră primeşte răsplată şi strânge rod pentru viaţa veşnică, pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure împreună. – Imagine 12
13
– Căci în această privinţă este adevărată zicala: „Unul seamănă, iar altul seceră!“ Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi străduit; alţii s-au străduit, iar voi aţi intrat în strădania lor. – Imagine 13
14
Mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în El din pricina mărturiei femeii care zicea: „Mi-a spus tot ce-am făcut!“ – Imagine 14
15
Aşadar, când samaritenii au venit la El, L-au rugat să rămână la ei. – Imagine 15
16
Şi El a rămas acolo două zile. Mult mai mulţi au crezut apoi din pricina cuvintelor Lui. – Imagine 16
17
Și-i ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, căci am auzit noi înşine şi ştim că, într-adevăr, Acesta este Mântuitorul lumii!“ – Imagine 17
18
Imagine 18