Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus este respins în Nazaret

Isus predică în Nazaret, unde fusese crescut, dar oamenilor nu le place ceea ce spune, de aceea Isus pleacă.
1
Isus S-a întors în Galileea, în puterea Duhului Sfânt. Şi vestea despre El s-a răspândit prin toată regiunea dimprejur. El dădea învăţătură în sinagogile lor şi era lăudat de toţi. – Imagine 1
2
Isus a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat şi S-a ridicat să citească. – Imagine 2
3
I s-a dat sulul profetului Isaia. – Imagine 3
4
Când a desfăşurat sulul, a găsit locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună.“ – Imagine 4
5
„El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului!“ [Isaia 61:1-2a] – Imagine 5
6
Apoi a înfăşurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului şi S-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. El a început să le vorbească astfel: „Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură în auzul urechilor voastre.“ – Imagine 6
7
Toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi se întrebau: „Oare nu este Acesta fiul lui Iosif?“ – Imagine 7
8
El le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune proverbul acesta: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Fă şi aici, în patria Ta, tot ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Capernaum!»“ – Imagine 8
9
Apoi a adăugat: „Dar adevărat vă spun, că nici un profet nu este acceptat în patria lui!“ – Imagine 9
10
„Vă spun adevărul: în zilele lui Ilie, atunci când a fost încuiat cerul timp de trei ani şi şase luni şi a fost o mare foamete în toată ţara, erau multe văduve în Israel, dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, decât la o văduvă din Sarepta Sidonului.“ – Imagine 10
11
„Şi pe vremea profetului Elisei erau mulţi leproşi[m] în Israel, dar nici unul dintre ei n-a fost curăţit, decât sirianul Naaman.“ – Imagine 11
12
Când au auzit aceste cuvinte, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie.S-au ridicat, L-au scos în afara cetăţii şi L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor... – Imagine 12
13
...ca să-L arunce jos. – Imagine 13
14
Însă El a trecut prin mijlocul lor şi a plecat. – Imagine 14
15
Puteți găsi varianta acestei întâmplări în format video descărcabil în mai multe rezoluții și mai multe limbi pe pagina www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Imagine 15