Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Dumnezeu promisese lui Avraam că va deveni tatăl unei naţiuni mari. Însă el şi soţia sa, Sarai, nu aveau copii, şi amândoi au devenit bătrâni. – Imagine 1
2
Sarai a avut o sclavă egipteancă numită Agar. Ea a dus această sclavă la Avram, şi a zis: – Eu nu am născut copii, ţi-o dau însă pe Agar, ca să poţi avea copii cu ea. Avram şi Agar au avut un copil împreună. – Imagine 2
3
Când a rămas însărcinată, Agar a dispreţuit-o pe Sarai, care în schimb s-a purtat rău cu ea. Viaţa Agarei a fost atât de grea, încât aceasta a fugit în deşert. – Imagine 3
4
Rămasă singură şi neajutorată, s-a oprit la un izvor, pentru a se odihni şi a bea. Un înger al Domnului a găsit-o acolo. – Imagine 4
5
– Agar, de unde vii şi încotro te duci? – întreba îngerul. – Imagine 5
6
– Fug de stăpâna mea, Sarai, – răspunse ea. – Întoarce-te la Sarai, şi fă ceea ce îţi cere, – spuse îngerul. – Imagine 6
7
– Vei naşte un fiu, şi îl vei chema Ismael (ceea ce înseamnă Dumnezeu aude). Domnul ţi-a auzit mâhnirea. Urmaşii tăi vor fi mai mulţi decât se pot număra. – Imagine 7
8
Agar l-a ascultat, şi când copilul s-a născut, l-a numit Ismael. Niciodată nu a uitat, cum a venit Dumnezeu să o salveze şi a spus: – Tu eşti Dumnezeul, care mă vede. – Imagine 8
9
Avram avea optzeci şi şase de ani, când Agar l-a născut pe Ismael. – Imagine 9
10
Dumnezeu a promis că Avram şi Sarai vor avea un copil. Acest lucru părea imposibil să se întâmple. Nimic nu este, însă, imposibil pentru Dumnezeu. – Imagine 10
11
Imagine 11