Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Învierea unei fetiţe

O femeie care atinge haina lui Isus, se vindecă. Fiica lui Iair e înviat.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Iair era unul dintre conducătorii sinagogii din Capernaum. Fetiţa sa de doisprezece ani era pe moarte. Mulţi dintre conducătorii sinagogii n-ar fi cerut ajutorul lui Isus, însă Iair a venit la Isus. – Imagine 1
2
Isus traversară Marea Galileii şi când s-a întors în Capernaum, o mare mulţime de oameni Îl aştepta. – Imagine 2
3
Iair a venit, a căzut la picioarele lui Isus şi L-a rugat să vină la el acasă, pentru că fiica lui era pe moarte. – Imagine 3
4
În timp ce mergea, mulţimile se înghesuiau în jurul Lui. Printre ei a fost şi o femeie, care de doisprezece ani avea o boală cu scurgere de sânge. – Imagine 4
5
Ea cheltuise la doctori tot ce avusese fără vreun folos, ba dimpotrivă, se îmbolnăvise mai rău. Potrivit Legii Israelite femeia care avea scurgerea de sânge era considerat ritual necurat, şi trebuia să evită contactul cu oamenii. – Imagine 5
6
Ea, crezând că va scăpa neobservată, a venit prin spatele lui Isus. – Dacă aş putea să mă ating măcar de marginea hainei Lui, – îşi zicea, – voi fi vindecată! – Imagine 6
7
Femeia s-a atins de marginea hainei lui Isus. Imediat scurgerea ei de sânge s-a oprit şi ea a simţit în trup că fusese vindecată de boala ei. Notă: Pe eşarfa pentru rugăciune israeliană erau noduri sau ţiţit – marginea hainei.  Purtarea lor le-a amintit pe izraeliţi la împlinirea poruncilor Domnului, dar totodată reprezenta şi autoritatea bărbatului. (Numeri 15:37-41) – Imagine 7
8
Isus şi-a dat seama imediat că din El ieşise o putere şi, întorcânduSe spre mulţime, a întrebat: – Cine M-a atins? Ucenicii I-au zis: – Vezi că mulţimea se îmbulzeşte în Tine şi mai întrebi: „Cine M-a atins?” Dar Isus a zis: – M-a atins cineva, pentru că ştiu că a ieşit o putere din Mine. – Imagine 8
9
Femeia a venit tremurând, a căzut înaintea Lui şi I-a spus, înaintea întregii mulţimi de ce L-a atins şi cum fusese vindecată imediat. Isus i-a zis: – Fiică, credinţa ta te-a vindecat. Du-te în pace. – Imagine 9
10
În timp ce El încă vorbea, a venit cineva din casa conducătorului sinagogii şi i-a zis acestuia: – Fetiţa ta a murit. Nu-L mai deranja pe Învăţător! – Imagine 10
11
Isus însă a auzit şi i-a zis lui Iair: – Nu te teme. Crede doar, şi ea va fi vindecată! – Imagine 11
12
Isus a ajuns la casa lui Iair, unde toţi plângeau şi o jeleau. Însă Isus lea zis: – Nu mai plângeţi, pentru că ea n-a murit, ci doarme! Ei însă râdeau de El, pentru că ştiau că fetiţa murise. Isus i-a luat cu El pe Petru, pe Ioan, pe Iacov şi pe părinţii copilului şi a intrat acolo unde era copilul. – Imagine 12
13
Isus a luat-o pe fetiţă de mână şi a spus: – Fetiţo, scoală-te! – Imagine 13
14
Duhul ei s-a întors şi ea s-a ridicat imediat. – Imagine 14
15
Isus le-a spus părinţilor ei uimiţi să-i dea să mănânce. Apoi le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. – Imagine 15
16
Imagine 16