Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus se înalţă în ceruri

Isus se înalță la cer de pe Muntele Măslinilor.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După învierea Sa dintre morţi, Isus s-a întâlnit cu apostolii şi cu cei care Îl urmaseră, dându-le dovadă a faptului că era viu. Li S-a arătat timp de patruzeci de zile, şi le-a vorbit despre Împărăţia lui Dumnezeu. – Imagine 1
2
Odată, în timp ce mâncase cu ei, Isus le-a poruncit: – Nu vă îndepărtaţi de Ierusalim, ci aşteptaţi darul promis de Tatăl meu, de care v-am vorbit. Ioan a botezat cu apă, în câteva zile însă voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt. – Imagine 2
3
Într-o zi, când Isus era cu ei pe Muntele Măslinilor, le-a zis: – Când va veni Duhul Sfânt, voi veţi primi putere, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului. – Imagine 3
4
După ce le-a zis acestea, S-a înălţat, şi un nor L-a ascuns din faţa ochilor lor. – Imagine 4
5
În timp ce apostolii se uitau spre cer, deodată doi bărbaţi în veşminte albe au stat alături de ei şi i-au întrebat: – Bărbaţi galileeni, de ce staţi aici, uitându-vă la cer? Acest Isus, care tocmai S-a înălţat la cer, va veni în acelaşi fel, cum L-aţi văzut mergând la cer. – Imagine 5
6
Cei care L-au urmat pe Isus s-au întors la Ierusalim, unde s-au întâlnit în mod regulat pentru rugăciune. – Imagine 6
7
Petru s-a ridicat într-un grup de aproximativ 120 de ucenici, şi le-a vorbit de Iuda, care L-a trădat pe Isus, şi care trebuia înlocuit. Profeţiile despre acest incident din Psalmii 69:25 şi Psalmii 109:8 afirmă „Slujba să i-o ia altul”. – Imagine 7
8
Iuda a folosit cei 30 de arginţi primiţi pentru a cumpăra un ogor. Apoi a căzut în acest ogor, şi a murit. (Evanghelia după Matei spune că sa spânzurat). Astfel ogorul a fost numit „Ogorul sângelui”. – Imagine 8
9
Petru a spus că cel care îl va înlocui trebuie ales dintre aceia care au fost cu Isus din timpul botezului Său de către Ioan până la învierea Sa. Acest apostol nou va fi un martor al faptului că Isus trăieşte. Au fost propuşi doi bărbaţi: unul numit Iosif sau Barsaba (numit şi Iust) şi celălalt: Matia. – Imagine 9
10
Ei s-au rugat: – Doamne, Tu ne cunoşti inimile tuturor. Arată-ne pe care dintre aceştia doi l-ai ales să ia locul lui Iuda. Apoi au tras la sorţi. – Imagine 10
11
Iar Domnul l-a ales pe Matia. El s-a alăturat celor 11 de apostoli, astfel numărul lor fiind iarăşi 12. – Imagine 11
12
Imagine 12