Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus vindecă slujitorul centurionului

Isus vindecă slujitorul unui centurion roman.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Un slujitor al unui centurion a zăcut paralizat, se chinuia cumplit şi era aproape de moarte. – Imagine 1
2
Centurionul şi soldaţi lui erau cantonate în oraşul Capernaum, oraş, în care Isus s-a dus să locuiască, când călătorea, dând învăţătură prin Galileea. – Imagine 2
3
Centurionul i-a trimis la Isus pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-i ceară să vină şi să-i vindece slujitorul. – Imagine 3
4
Ei au venit la Isus şi Lau rugat stăruitor, spunând: – Este vrednic să-i îndeplineşti această cerere, căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a construit sinagoga! – Imagine 4
5
Isus a plecat împreună cu ei, deşi unui iudeu îi era interzis să viziteze un străin. Nu ajunsese prea departe de casă când centurionul i-a trimis pe prietenii lui ca să-i spună: – Imagine 5
6
– Doamne, nu Te mai deranja, căci eu nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu! Spune un cuvânt pentru ca slujitorul meu să poate fi vindecat! Căci şi eu, la rândul meu, sunt om pus sub autoritate şi am şi eu soldaţi în subordinea mea. Când spun unuia: „Du-te!”, el se duce, iar când spun: „Vino!”, el vine. De asemenea când spun slujitorului meu: „Fă cutare lucru!”, el îl face. – Imagine 6
7
Isus a fost uimit când a auzit aceste lucruri. – Imagine 7
8
S-a întors spre mulţimea pe care-L urma, zicând: – Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare! – Imagine 8
9
Când cei trimişi s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor însănătoşit. – Imagine 9
10
Imagine 10