Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus se ducea în oraşul Capernaum. – Imagine 1
2
La intrarea în oraş a văzut un om şezând la masa unde se colectau taxe. Colectorii de taxe erau urâţi de localnici şi consideraţi trădători, pentru că erau angajaţi de romani şi pentru că adesea pretindeau o taxă mai mare decât cea reală. Colectorul de taxă era numit Matei în greacă, iar Levi evreieşte. – Imagine 2
3
Isus l-a văzut pe Matei şi i-a zis: – Urmează-Mă! Fii discipolul meu! Matei s-a ridicat, a lăsat totul şi L-a urmat. – Imagine 3
4
Apoi Matei a organizat un ospăţ mare pentru Isus. Şi o mare mulţime de colectori de taxe şi alţi oaspeţi stăteau la masă împreună cu ei. – Imagine 4
5
Fariseii şi cărturarii au văzut lucrul acesta. – Imagine 5
6
Murmurau împotriva ucenicii Lui şi ziceau: – De ce mâncaţi şi beţi împreună cu păcătoşii? – Imagine 6
7
Însă Isus le-a zis: – Nu cei sănătoşi au nevoie de doctori, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să-i chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi. – Imagine 7
8
Imagine 8