Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus şi femeia păcătoasă

Isus este rugat să-Și pronunțe sentința asupra unei femei acuzată cu adulter.
Contribuit de Arabs for Christ
1
Isus stătea pe Muntele Măslinilor, iar dis-de-dimineaţă s-a dus în Templul din Ierusalim. – Imagine 1
2
S-a adunat o mulţime, iar El a început să-i înveţe. – Imagine 2
3
Conducătorii iudeilor şi fariseii încercau să-l prindă pe Isus, să spună ceva ce puteau folosi împotriva Lui. Au adus o femeie care fusese prinsă comiţând adulter. Au târât-o în faţa lui Isus şi a mulţimii. – Imagine 3
4
L-au întrebat pe Isus:<br/>– Învăţătorule, această femeie a fost prinsă chiar în timp ce comitea adulterul. În Legea lui Moise citim ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre. Tu ce zici? – Imagine 4
5
Isus S-a aplecat şi a început să scrie cu degetul pe pământ. Cum ei continuau să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis:<br/>– Acela dintre voi care este fără păcat, să arunce primul cu piatra în ea!<br/>Apoi S-a aplecat şi a continuat să scrie pe pământ. – Imagine 5
6
Când conducătorii iudeilor şi fariseii au auzit aceasta, s-au sfătuit ce să facă. – Imagine 6
7
Apoi au ieşit afară unul câte unul, începând cu cei bătrâni. – Imagine 7
8
Au ieşit şi acuzatorii mai tânări, până ce plecaseră cu toţii. – Imagine 8
9
La sfârşit, Isus a rămas singur cu femeia care stătea în faţa mulţimii. Isus S-a ridicat şi a întrebat-o:<br/>– Femeie, unde sunt toţi? Nu te-a condamnat nimeni?<br/>– Nimeni, Doamne! răspunse ea. – Imagine 9
10
Isus i-a zis:<br/>– Atunci nici Eu nu te condamn. Du-te şi, de acum înainte, să nu mai păcătuieşti! – Imagine 10
11
Imagine 11