Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus e refuzat în Nazaret

Isus este refuzat în Nazaret, după ce afirmă că El este Mesia.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Isus a intrat în sinagogă în Nazaret, unde fusese crescut. – Imagine 1
2
Când trebuia citit din scriptură, El s-a ridicat, şi I s-a dat sulul profetului Isaia. Isus a deschis sulul, şi a început să citească Isaia 61:1-2. – Imagine 2
3
„Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii,... – Imagine 3
4
să-i eliberez pe cei asupriţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului!“<br/>Apoi Isus a înfăşurat sulul la loc, şi S-a aşezat. Îl priveau cu toţii. – Imagine 4
5
Apoi a spus:<br/>– Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură.<br/>Isus astfel a afirmat că El era Cel promis şi trimis de către Dumnezeu pentru a le salva. El era Mesia. – Imagine 5
6
– Nu acesta este fiul lui Iosif? întrebau. – Imagine 6
7
Isus a spus:<br/>– Îmi veţi cere să fac miracole în Nazaret aşa cum am făcut în Capernaum. Nici un profet nu este acceptat în patria lui. – Imagine 7
8
– În zilele lui Ilie, erau multe văduve în Israel, dar Ilie a fost trimis la o văduvă dintr-o altă ţară. Şi pe vremea profetului Elisei erau mulţi leproşi în Israel, dar numai sirianul Naaman s-a vindecat. – Imagine 8
9
Când au auzit aceste cuvinte, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. S-au ridicat, şi L-au scos afară din sinagogă, în afara cetăţii. – Imagine 9
10
L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor, ca să-L arunce jos. – Imagine 10
11
Însă El a trecut prin mijlocul lor şi a plecat. – Imagine 11
12
Imagine 12