Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Un om bogat îl întreabă pe Isus

După ce omul bogat Îl intreabă pe Isus despre viața eternă, pleacă supărat.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Un om a venit la Isus, s-a lăsat pe genunchi, şi a întrebat:<br/>– Învăţătorule, ce lucru bun să fac, ca să am viaţă veşnică? – Imagine 1
2
Isus i-a răspuns:<br/>– De ce Mă întrebi despre „ce lucru bun“? Cel Ce este bun este Unul singur! Dar dacă vrei să intri în viaţă, împlineşte poruncile! – Imagine 2
3
– Care? L-a întrebat acesta.<br/>Isus i-a răspuns:<br/>– „Să nu ucizi“, „Să nu comiţi adulter“, „Să nu furi“, „Să nu depui mărturie falsă“,  „Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta“ şi „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi“. – Imagine 3
4
Tânărul I-a spus:<br/>– Pe toate acestea le-am împlinit. Ce-mi mai lipseşte?<br/>Isus i-a răspuns:<br/>– Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde-ţi averile şi dă săracilor, şi vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino, urmează-Mă! – Imagine 4
5
Când a auzit cuvintele acestea, tânărul a plecat întristat, pentru că era foarte bogat. – Imagine 5
6
Apoi Isus le-a zis ucenicilor Săi:<br/>– E greu pentru un bogat să intre în Împărăţia Cerurilor! Este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre cel bogat în Împărăţia lui Dumnezeu! – Imagine 6
7
Când au auzit lucrul acesta, ucenicii au rămas foarte uimiţi şi s-au întrebat: „Atunci cine poate fi mântuit?“ – Imagine 7
8
Isus i-a privit şi le-a zis:<br/>– Lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. – Imagine 8
9
Atunci Petru I-a zis:<br/>– Iată, noi am lăsat totul şi Te-am urmat. Noi ce vom avea? – Imagine 9
10
Isus le-a zis:<br/>– Când Fiul Omului va sta pe tronul slavei Sale, voi, cei care M-aţi urmat, veţi sta, de asemenea, pe douăsprezece tronuri şi le veţi judeca pe cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Şi oricine îşi lasă case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soţie, sau copii, sau ogoare de dragul Numelui Meu, va primi de o sută de ori mai mult şi va moşteni viaţa veşnică. Dar mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi. – Imagine 10
11
Imagine 11