Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. După ce postise timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, a flămânzit. – Imagine 1
2
Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis:<br/>– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini! – Imagine 2
3
Isus i-a răspuns:<br/>– Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“. – Imagine 3
4
Atunci diavolul L-a dus în Ierusalim, şi L-a pus să stea pe streaşina Templului, apoi I-a zis:<br/>– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: – Imagine 4
5
„El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“ şi „Ei Te vor purta pe braţele lor, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“<br/>Isus i-a răspuns:<br/>– De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“ – Imagine 5
6
Diavolul L-a mai dus pe Isus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis:<br/>– Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina. – Imagine 6
7
Isus i-a răspuns:<br/>– Pleacă, Satan, căci este scris: „Domnului Dumnezeul tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“ – Imagine 7
8
Atunci diavolul a plecat de la El, şi nişte îngeri au venit să-I slujească. – Imagine 8
9
Imagine 9