Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Transfigurarea lui Isus

Petru, Jacov și Ioan sunt martori ai transfigurării lui Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Isus i-a luat pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi i-a dus, doar pe ei, pe un munte înalt. – Imagine 1
2
Acolo El a început să se roage. – Imagine 2
3
Ucenicilor însă li s-a făcut somn. – Imagine 3
4
În timp ce Isus s-a rugat, I s-a schimbat înfăţişarea, iar hainele Lui au devenit strălucitoare ca lumina. – Imagine 4
5
Într-o splendoare glorioasă, au apărut doi bărbaţi, Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El. Au vorbit despre lucrurile ce urmau să se întâmple cu Isus pentru a împlini Scripturile. – Imagine 5
6
Petru, Iacov şi Ioan s-au trezit şi au văzut gloria strălucitoare a lui Isus şi a celor doi care stăteau cu El. Li s-a făcut frică, şi Petru a strigat:<br/>– Doamne, să facem aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise şi unul pentru Ilie! – Imagine 6
7
Apoi a apărut un nor strălucitor, i-a acoperit, iar un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit. De El să ascultaţi!“ Deodată s-au uitat împrejur, şi n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. – Imagine 7
8
În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: să nu spună nimănui despre viziune până când El nu va fi înviat dintre cei morţi. Ucenicii au păstrat secretul, dar au început să discute ce înseamnă „învierea“. – Imagine 8
9
L-au întrebat pe Isus:<br/>– De ce spun cărturarii că înainte de Mesia trebuie să vină Ilie? – Imagine 9
10
El le-a răspuns:<br/>– Într-adevăr, Ilie vine primul, apoi Fiul Omului va urma să sufere mult şi să fie dispreţuit. Dar Eu vă spun că Ilie a şi venit.<br/>Şi ucenicii au înţeles că Isus a vorbit despre Ioan Botezătorul. – Imagine 10
11
Imagine 11