Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Isus înaintea lui Irod şi Pilat

Isus este chemat în judecată în fața lui Irod Antipa și Pilat.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Dimineaţa devreme conducătorii preoţilor şi bătrânii L-au legat pe Isus şi L-au dus la Pilat, guvernatorul roman. – Imagine 1
2
– Eşti Tu Împăratul iudeilor? întrebă Pilat.<br/>– Este aşa cum spui, răspunse Isus. – Imagine 2
3
Conducătorii preoţilor şi bătrânii L-au acuzat pe Isus că se identifică ca fiind Regele Iudeilor şi a început o răscoală. Isus n-a răspuns, ceea ce l-a surprins pe Pilat. – Imagine 3
4
– Nu auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?, întrebă Pilat.<br/>Apoi le-a spus conducătorilor preoţilor şi adunării:<br/>– Eu nu găsesc nimic vinovat în Omul acesta! – Imagine 4
5
Ei însă au insistat:<br/>– Întărâtă poporul, dând învăţătură prin toată Iudeea. A început din Galileea, şi a ajuns până aici! – Imagine 5
6
Când a auzit că Isus este din Galilea, regiune ce se afla sub autoritatea lui Irod Antipa, L-a trimis pe Isus la el să-L interogheze, pentru că se afla şi el în Ierusalim în zilele acelea. – Imagine 6
7
Irod s-a bucurat foarte mult când L-a văzut pe Isus, pentru că de multă vreme dorea să-L întâlnească, şi spera să-L vadă înfăptuind vreun semn. Isus însă nu i-a răspuns nimic. Conducătorii preoţilor şi cărturarii stăteau acolo, acuzându-L cu vehemenţă, El însă a rămas tăcut. – Imagine 7
8
Apoi Irod şi-a bătut joc de El, L-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare, I-a pus pe cap o coroană de spin, şi soldaţii lui L-au tratat cu dispreţ. – Imagine 8
9
Apoi Irod L-a trimis pe Isus înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod şi Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci înainte fuseseră în duşmănie unul faţă de celălalt. – Imagine 9
10
Atunci Pilat L-a chemat pe Isus şi L-a întrebat:<br/>– Eşti Tu Împăratul iudeilor?<br/>Isus a răspuns:<br/>– Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă aşa ar fi, slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu arestat.<br/>– Deci un Împărat tot eşti.<br/>– Eu m-am născut şi am venit în lume ca să depun mărturie despre adevăr. – Imagine 10
11
Pilat le-a spus conducătorilor preoţilor şi a poporului:<br/>– Eu nu găsesc nici o vină în El! Nici Irod nu L-a găsit vinovat după interogare. Aşadar, după ce-L voi pedepsi, Îl voi elibera! – Imagine 11
12
Însă conducătorii au instigat mulţimea să strige:<br/>– Să fie răstignit! Să fie răstignit! – Imagine 12
13
În timp ce stătea pe scaunul de judecată, soţia lui a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic de-a face cu acel Om drept, pentru că azi am suferit mult în vis din cauza Lui!“ Guvernatorul obişnuia ca la fiecare sărbătoare să elibereze un prizonier. Pilat a întrebat poporul:<br/>– Pe cine vreţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Isus?<br/>Baraba fusese închis pentru că conduse o răscoală şi pentru omor.<br/>– Pe Baraba!, striga poporul. – Imagine 13
14
– Şi atunci ce să fac cu Isus numit Mesia?, întrebă Pilat.<br/>– Răstigneşte-L!, veni răspunsul. – Imagine 14
15
Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se face zarvă, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii, spunând:<br/>– Eu sunt nevinovat de sângele acestui Om! Treaba voastră!<br/>Poporul i-a răspuns:<br/>– Sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii noştri! – Imagine 15
16
Pilat l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus L-a dat să fie biciuit şi răstignit. – Imagine 16
17
Imagine 17