Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Era seara după o zi activă în care Isus a vorbit în faţa a mai mult de 5000 de oameni (şi le-a dat de mâncare într-un mod miraculos). Isus le-a spus ucenicilor să se urce într-o corabie şi să treacă marea înapoi spre Capernaum. El era să li se alăture mai târziu. – Imagine 1
2
După ce mulţimea plecase, Isus s-a urcat pe un dâmb să se roage. – Imagine 2
3
Şi în timp ce se întuneca, Isus a văzut ucenicii care erau deja la o distanţă de 5-6 km. Ei se chinuiau cu vâslele, pentru că vântul era împotriva lor, iar valurile băteau în corabie. – Imagine 3
4
Cu puţin timp înainte de zori Isus a terminat cu rugăciunile, şi a pornit să se întoarcă spre Capernaum pe drumul cel mai scurt – peste mare. – Imagine 4
5
Era să treacă pe lângă vas când ucenicii l-au zărit. – Este o nălucă! – strigau înfricoşaţi. – Imagine 5
6
– Curaj! – striga Isus. – Nu vă fie teamă. Eu sunt. – Imagine 6
7
– Doamne, dacă eşti Tu, – l-a rugat Petru, – spune-mi să merg la Tine pe mare. – Vino! – răspunse Isus. – Imagine 7
8
Petru a ieşit din corabie şi a început să umble spre Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, şi a văzut valurile, a început să se îndoiască de faptul că va putea rămâne pe apă. – Imagine 8
9
Şi a început să se scufunde imediat. – Doamne, salveazămă! – a strigat. – Imagine 9
10
Isus şi-a întins mâna, şi l-a prins pe Petru. – Credinţa ta e mică, – îi spuse Isus. – De ce teai îndoit? Isus l-a ridicat pe Petru în corabie, şi a urcat şi el, alăturându-se ucenicilor. – Imagine 10
11
Ucenicii au fost foarte uimiţi şi I s-au închinat lui Isus. – Tu chiar eşti Fiul lui Dumnezeu, – strigau. Şi corabia a ajuns îndată pe mal. – Imagine 11
12
Când au coborât din corabie, oamenii L-au recunoscut pe Isus, şi au început să-I aducă pe cei bolnavi. Toţi cei care au atins poala hainei au fost vindecaţi. – Imagine 12
13
Imagine 13