Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Suferinţa lui Iov

Iov este lovit ne nenorociri, și prietenii comentează asupra suferinței sale.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Capitolul 1: Iov era un om bogat, care trăia în ţara Uţ. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi şi 500 de măgăriţe şi un număr mare de slujitori. El era considerat cel mai bogat om din Răsărit. – Imagine 1
2
Iov avea şapte fii şi trei fete. Era un om fără prihană şi curat la suflet, care evita păcatul, şi a adus regulat sacrificiu lui Dumnezeu pentru el şi familia sa. – Imagine 2
3
Într-o zi, după ce Satana cutreierase pământul, a apărut în faţa lui Dumnezeu:<br/>– L-ai văzut pe Iov, robul meu?, l-a întrebat Dumnezeu. Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.<br/>Satana a zis că e sigur că Îl va blestema pe Dumnezeu, dacă i se ia tot ce are, confortul şi familia. Dumnezeu a îngăduit ca Satana să îl testeze pe Iov, şi să îi ia tot ce are, dar să nu se atingă de el. – Imagine 3
4
Într-o zi a venit un sol la Iov, şi i-a zis că au venit sabeenii, i-au atacat şi i-au ucis robii, şi au luat boii şi măgăriţele. Încă mai vorbea când a venit un alt sol, şi i-a dat de ştire că a căzut focul lui Dumnezeu din cer, şi a ars oile. – Imagine 4
5
Atunci a ajuns un al treilea sol, zicând că trei cete de haldeeni i-au luat cămilele. A venit încă unul, care l-a informat că copiii lui Iov mâncau într-o casă, când a venit un vânt puternic şi a izbit casa, care s-a prăbuşit peste copii şi i-a ucis. – Imagine 5
6
Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat hainele, şi-a tuns capul şi a căzut la pământ. I s-a închinat lui Dumnezeu, şi nu L-a blestemat pentru suferinţa sa, spunând:<br/>– Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului! – Imagine 6
7
Capitolul 2: După ce cutreierase pământul, Satana a apărut iarăşi în faţa lui Dumnezeu:<br/>– L-ai văzut pe robul meu, Iov? Este un om fără prihană şi curat la suflet, se ţine tare în neprihănirea lui, deşi tu Mă îndemni să-l testez fără pricină.<br/>Satana a zis că Iov L-ar blestema pe Dumnezeu dacă El s-ar atinge de el însuşi. Dumnezeu a îngăduit ca Satana să-l testeze în continuare, dar nu i-a dat voie să-i ia viaţa. – Imagine 7
8
Astfel Iov a fost umplut de bube dureroase peste tot trupul. A luat un ciob de lut cu care să se scarpine şi s-a aşezat în cenuşă. Dar nu L-a blestemat pe Dumnezeu pentru suferinţa sa. – Imagine 8
9
Soţia sa l-a îndemnat să-L blesteme pe Dumnezeu şi să moară.<br/>– Nu vorbi ca o nebună. Să primim de la Dumnezeu doar binele şi să nu primim şi răul? – Imagine 9
10
Când cei trei prieteni ai lui Iov, Elifaz, Bildad şi Ţofar au auzit de necazul lui, au pornit să-l mângâie şi să-l consoleze. Abia l-au recunoscut pe omul care suferea în faţa lor. Au  început să plângă, şi-au sfâşiat mantiile, şi-au presărat ţărână pe cap şi au stat cu el timp de şapte zile şi şapte nopţi. Nimeni nu a spus o vorbă lui Iov când au văzut cât de mult suferă. – Imagine 10
11
Capitolul 3: În a şaptea zi, Iov începe să vorbească, şi blestemă ziua în care s-a născut. Pune întrebarea, de ce le lasă Dumnezeu pe cei care suferă să mai trăiască. Se plânge de lipsa de pace. – Imagine 11
12
Capitolele 4-5: Elifaz răspunde, şi presupune că necazul lui Iov este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le-a comis. Îl îndeamnă pe Iov să nu dispreţuiască avertismentul lui Dumnezeu, pentru că el nu numai răneşte şi zdrobeşte, dar şi leagă rana şi vindecă. – Imagine 12
13
Capitolele 6-7: Iov răspunde că se simte neputincios, şi vrea să moară. E trist fiindcă prietenii săi cred că Dumnezeu îl pedepseşte. Ştie că Dumnezeu controlează tot, dar nu înţelege de ce îngăduieşte ca un astfel de lucru să i se întâmple. Amărât, se plânge de durerea pe care o are. – Imagine 13
14
Capitolul 8: Un alt prieten de-al său, Bildad vorbeşte şi el, îndemnându-l să-L caute pe Dumnezeu şi să-I ceară iertare. Dacă Iov e fără păcat, Dumnezeu îi va da dreptate, şi îi va umple gura cu râsete şi bucurie. – Imagine 14
15
Capitolele 9-10: Iov răspunde că nu poate face nimic să îşi dovedească dreptatea faţă de Dumnezeu. Doreşte ca cineva să devină mediator între el şi Dumnezeu. – Imagine 15
16
Capitolul 11: Al treilea prieten al lui Iov, Ţofar intră în discuţie, şi îl acuză pe Iov de păcat. Dacă s-ar pocăi, i s-ar înceta suferinţa.<br/>Capitolele 12-14: Iov spune că nu ar putea să se mântuiască orice ar face, dar Dumnezeu a promis că răspunde pentru cei care Îl caută.<br/>Capitolul 15: Elifaz continuă să-l acuze pe Iov de ceva păcat pe care a comis, de aceea suferă. – Imagine 16
17
Capitolele 16-32: Iov spune:<br/>– Sunteţi cu toţii nişte mângâietori jalnici!<br/>El crede că există în cer un Mântuitor care ştie de inocenţa lui. Simte că e tratat nedrept, pentru că strigă la Dumnezeu, dar nu primeşte răspuns. Iov întreabă, de ce lasă Dumnezeu ca oamenii răi să prospere şi să fie sănătoşi, pe când el suferă, dar ştie că la sfârşit Dumnezeu îi va face dreptate. Iov înşiră faptele bune pe care le are, şi cum L-a ascultat pe Dumnezeu. Cei trei prieteni nu mai vorbesc cu el, pentru că el se ţine în continuare a fi fără păcat. – Imagine 17
18
Capitolele 32-37: Atunci un om mai tânăr, Elihu, care le ascultase, începe să vorbească, fiind mâniat că Iov se consideră atât de drept. El spune că Dumnezeu nu răspunde celor care sunt plini de mândrie. Concluzia lui este că cei care suferă trebuie să se pocăiască, să aprecieze dragostea şi iertarea lui Dumnezeu, şi suferinţa va dispare. El crede că felul în care Iov vorbeşte este un fel de revoltă împotriva lui Dumnezeu. – Imagine 18
19
Capitolele 38-39: Atunci a răspuns Dumnezeu însuşi din mijlocul furtunii. Îl roagă pe Iov o listă lungă de întrebări retorice ca să demonstreze cât de puţin ştie Iov despre creaţie şi puterea lui Dumnezeu. Apoi întreabă:<br/>– Cel ce se ceartă cu Cel Atotputernic Îi va da Lui învăţătură?Acela care Îl mustră pe Dumnezeu trebuie să-I răspundă! – Imagine 19
20
Capitolele 40-42: Iov tace, apoi răspunde:<br/>– Eu sunt neînsemnat! Ce-aş putea să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură, şi nu voi mai zice nimic.<br/>Dumnezeu îl întreabă în continuare, iar Iov răspunde:<br/>– Într-adevăr am spus lucruri pe care nu le-am înţeles, lucruri prea minunate pentru mine, pe care nu le-am cunoscut.<br/>Apoi se pocăieşte, văzând cât de mare este Domnul. Suferinţa sa ia sfârşit. – Imagine 20
21
Domnul se mânie pe cei trei prieteni ai lui Iov, pentru că s-au judecat asupra lui. Iov se roagă pentru el, şi aduce o ardere-de-tot. Mijloceşte pentru ei, şi Dumnezeu îi iartă. – Imagine 21
22
Apoi Domnul îl binecuvântează pe Iov cu o bogăţie de două ori mai mare decât avuseră mai demult, îi mai dă copii şi o viaţă lungă. – Imagine 22
23
Imagine 23