Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Ioan trăia în pustie. Purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. – Imagine 1
2
Ioan predica pe malul râului Iordan spunând:<br/>– Pocăiţi-vă căci împărăţia lui Dumnezeu este aproape.<br/>Ioan era cel despre care profetul Isaia spusese 600 de ani mai devreme: „un glas strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului”. – Imagine 2
3
Au venit oameni de pretutindeni să audă predica lui Ioan. Mulţi şi-au mărturisit păcatele, şi erau botezaţi de el în râul Iordan. – Imagine 3
4
Au venit preoţi şi leviţi să-l interogheze pe Ioan. El le-a spus că pregăteşte drumul Celui care trăieşte între ei, dar Căruia el nu este vrednic să-I dezlege cureaua sandalelor. Ioan le-a spus că el boteză cu apă, dar Cel Care vine supă el va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. – Imagine 4
5
Ioan i-a avertizat pe farisei şi saduchei să trăiască aşa cum predică.<br/>– Dacă aveţi două tunici împărţiţi-le cu cel care n-are nici una. Iar dacă aveţi de mâncare ajutaţi-i pe cei cărora le este foame. – Imagine 5
6
Soldaţilor care vroiau să se pocăiască, le-a spus să nu stoarcă cu forţa bani de la nimeni şi să nu aducă acuzaţii false nimănui. Colectorii de taxe au fost avertizaţi să nu strângă mai mult decât trebuie. – Imagine 6
7
Isus s-a dus din Galilea la râul Iordan să fie botezat de Ioan. Când Ioan L-a văzut pe Isus, nu a vrut să-L boteze.<br/>– Nu e corect aşa. Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. – Imagine 7
8
Isus însă a insistat:<br/>– Te rog să mă botezi, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept.<br/>Astfel Ioan L-a botezat pe Isus. – Imagine 8
9
Imediat după ce Isus a ieşit din apă, cerurile erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“<br/>Ioan a spus oamenilor:<br/>– Când Dumnezeu m-a trimis să botez, mi-a spus: „Când vezi Duhul Sfânt coborând şi venind peste cineva, El va fi cel care va boteza cu Duhul Sfânt.” Eu am văzut că acest lucru s-a întâmplat lui Isus, şi vă spun că El este Fiul lui Dumnezeu. – Imagine 9
10
Ziua următoare, când Ioan stătea cu doi ucenici, Isus a trecut lângă ei. Ioan s-a uitat la El, şi a spus:<br/>– Iată Mielul lui Dumnezeu care va lua păcatul lumii. – Imagine 10
11
Imagine 11