Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Fraţii lui Iosif vizitează Egiptul

Iacov își trimite fiii, cu excepția lui Beniamin, în Egipt pentru a cumpăra grâne, și aceștia apar în fața lui Iosif fără să-l recunoască.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Iacov a auzit că în Egipt se vând cereale, le-a spus fiilor:<br/>– Mergeţi, şi cumpăraţi cereale ca să nu murim de foame.<br/>Iacov însă nu l-a lăsat cu ei pe fratele mai tânăr al lui Iosif, Beniamin, pentru că se temea că i se va întâmpla vreo nenorocire. – Imagine 1
2
Iosif era guvernatorul Egiptului responsabil pentru vânzările de grâne, astfel fraţii s-au prezentat în faţa lui. Când au ajuns, s-au aplecat cu faţa la pământ. Iosif şi-a recunoscut imediat fraţii, dar s-a prefăcut că nu îi cunoaşte.<br/>– De unde veniţi? i-a întrebat.<br/>– Venim din Canaan, au răspuns ei. – Imagine 2
3
Iosif i-a acuzat că sunt spioni.<br/>– Nu, stăpâne, au răspuns ei, slujitorii tăi au venit să cumpere hrană. Toţi suntem fiii aceluiaşi om. Fratele nostru cel mai tânăr este acasă în Canaan.<br/>– Sunteţi spioni! a insistat Iosif. – Imagine 3
4
– Pe viaţa lui Faraon că nu veţi pleca din Egipt decât dacă vine aici<br/>fratele vostru mai mic! Trimiteţi-l pe unul dintre voi să-l aducă pe fratele<br/>vostru, iar ceilalţi să rămână în temniţă, ca să se vadă dacă spuneţi adevărul. – Imagine 4
5
Astfel Iosif i-a pus pe toţi în temniţă pentru trei zile. – Imagine 5
6
A treia zi, Iosif le-a zis:<br/>– Eu mă tem de Dumnezeu. Faceţi aşa cum vă spun, şi veţi trăi. Unul dintre voi să rămână aici în temniţă, iar ceilalţi mergeţi, duceţi grâne familiilor voastre şi aduceţi-mi-l pe fratele vostru mai mic. Aşa voi şti că spuneţi adevărul.<br/>Fraţii au fost de acord. – Imagine 6
7
Fraţii i-au spus unul altuia:<br/>– Cu siguranţă plătim pedeapsa pentru ceea ce i-am făcut lui Iosif, pentru că i-am văzut durerea sufletului când ne ruga pentru viaţa lui, dar nu l-am ascultat. De aceea a venit peste noi necazul acesta.<br/>– Nu v-am spus eu să nu păcătuiţi împotriva băiatului? spuse Ruben. Dar nu m-aţi ascultat. Acum trebuie să dăm socoteală de sângele lui. – Imagine 7
8
Ei nu ştiau că Iosif îi înţelege, pentru că vorbea cu ei printr-un traducător. Iosif a plecat de lângă ei şi a început să plângă. – Imagine 8
9
Când şi-a revenit, l-a ales pe Simeon, a poruncit să fie legat în faţa lor, şi să fie dus în temniţă. – Imagine 9
10
Apoi a dat poruncă să li se umple sacii cu grâne, şi să li se dea provizii pentru drum. – Imagine 10
11
În secret a poruncit şi să se pună fiecăruia argintul înapoi în sac. Fraţii au pornit înapoi în Canaan. – Imagine 11
12
Când s-au oprit pentru noapte, au descoperit argintul la gura sacului. Atunci li s-au înmuiat inimile şi şi-au zis unul altuia tremurând:<br/>– Ce ne-a făcut Dumnezeu? – Imagine 12
13
Când au ajuns acasă, i-au spus lui Iacov tot ce li s-a întâmplat. Şi el s-a<br/>speriat când a văzut banii returnaţi.<br/>– Voi m-aţi lăsat fără copii, le-a zis. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este şi acum vreţi să-l luaţi şi pe Beniamin. Toate acestea sunt împotriva mea!<br/>Beniamin nu va merge cu voi în Egipt, pentru că fratele său este mort şi doar el mi-a mai rămas.<br/>Dacă i se va întâmpla<br/>vreo nenorocire, eu voi<br/>muri. – Imagine 13
14
Imagine 14