Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Iosif şi visele lui

Când Iosif primește o haină ornamentală, iar apoi visează că familia sa se apleacă în fața lui, frații săi se enervează.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Iacov avea 12 fii de la patru mame. De la Lea: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon. <br/>De la Rahela (care a murit născând): Iosif şi Beniamin. De la sclava Rahelei, Bilha: Dan şi Neftali. De la sclava Leei, Zilpa: Gad şi Aşer. Dintre cei 12 fii ai săi, Iacov l-a iubit pe Iosif, fiul mai mare al Rahelei, mai mult ca pe ceilalţi fii ai săi, şi i-a dăruit o haină ornamentală. – Imagine 1
2
Fraţii lui s-au supărat. Lucrurile s-au complicat şi mai mult când fugea tot timpul la Iacov, şi îi spunea despre lucrurile rele pe care aceştia au făcut. Când fraţii săi au văzut că tatăl lor îl îndrăgeşte mai mult decât pe ei, l-au urât pe Iosif şi n-au putut să-i vorbească prieteneşte. – Imagine 2
3
Apoi Iosif a avut un vis ciudat, pe care i-a împărtăşit fraţilor:<br/>– Eram la legatul snopilor pe câmp. Deodată, snopul meu s-a ridicat în picioare, iar snopii voştri s-au adunat în jurul lui şi s-au plecat înaintea snopului meu. – Imagine 3
4
Fraţii săi s-au înfuriat:<br/>– Doar nu vei domni tu peste noi?! Doar nu ne vei stăpâni tu?!<br/>Şi l-au urât şi mai tare. – Imagine 4
5
Iosif a mai avut un vis şi l-a istorisit şi pe acesta fraţilor săi:<br/>– Ascultaţi. De data asta soarele, luna şi unsprezece stele se plecau înaintea mea. – Imagine 5
6
Fraţii au devenit mai geloşi pe el. – Imagine 6
7
Iosif a istorisit visul şi tatălui său.<br/>– Ce fel de vis este acesta pe care l-ai avut? întreba el şi l-a certat pe Iosif: Oare vom veni eu, mama ta şi fraţii tăi ca să ne prosternăm înaintea ta? – Imagine 7
8
Iacov însă a ţinut minte acest vis, şi s-a gândit, oare ce ar însemna. – Imagine 8
9
Imagine 9