Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Iosif se întâlne cu familia sa

Când frații săi se întorc în Egipt pentru mai multe grâne, Iosif se dezvăluie în fața lor.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Foametea a continuat în Canaan, astfel Iacov le-a zis fiilor săi:<br/>– Duceţi-vă înapoi şi cumpăraţi-ne mâncare.<br/>– Numai aşa ne putem întoarce dacă îl ducem şi pe Beniamin, spuse Iuda. Eu însumi voi răspunde pentru siguranţa lui, şi îl voi aduce înapoi.<br/>Cu codeală, Iacov l-a trimis pe Beniamin cu ei. Au luat daruri, şi de două ori banii pe care i-au găsit în sacile lor. – Imagine 1
2
Când au ajuns, Iosif i-a invitat la palat pentru prânz. Fraţii s-au speriat, deoarece au fost convinşi că vor deveni sclavi. La intrarea în palat, i-au spus administratorului că au găsit nişte bani în sacii lor, şi i-au adus înapoi. Acesta a răspuns:<br/>– Totul este în ordine, nu vă temeţi. Probabil Dumnezeul vostru v-a pus această comoară în saci.<br/>Apoi i-a dat drumul lui Simeon. – Imagine 2
3
Când Iosif a ajuns acasă, fraţii s-au aplecat înainte lui, şi i-au dat darurile.<br/>– Cum este tatăl vostru, mai trăieşte? a întrebat Iosif, şi era încântat să audă că da. Acesta este fratele vostru mai mic? Dumnezeu să-i dea har! – Imagine 3
4
Iosif a fost atât de emoţionat să-şi vadă fratele mai mic, că s-a grăbit într-o altă încăpere, unde a plâns. După aceea s-a spălat la faţă, şi s-a întors. – Imagine 4
5
I-a aşezat pe fraţi la masă, conform vârstei lor, de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr. Iosif a mâncat la altă masă. Beniamin a primit o porţie de cinci ori mai mare decât ceilalţi. Atunci fraţii au mâncat, şi au băut împreună. – Imagine 5
6
După ce mâncaseră, Iosif a dat instrucţiuni să li se umple sacile, dar să se pună cupa lui de argint în sacul lui Beniamin. Dimineaţa, fraţii s-au sculat, şi au pornit la drum cu măgarii încărcaţi. – Imagine 6
7
După scurt timp, Iosif i-a spus administratorului palatului:<br/>– Urmăreşte-i şi opreşte-i pe acei oameni, şi întreabă-i: „De ce aţi răsplătit binele cu rău? De ce mi-aţi furat cupa?” – Imagine 7
8
Când administratorul i-a ajuns, aceştia au protestat:<br/>– Dacă veţi găsi cupa la cineva dintre noi, acela să moară, iar restul vom deveni sclavii tăi. – Imagine 8
9
Cupa de argint a fost găsită în sacul lui Beniamin. Când fraţii au văzut acest lucru, şi-au sfâșiat hainele, şi s-au întors în oraş. – Imagine 9
10
Iuda şi fraţii lui au căzut la pământ înaintea lui Iosif. Acesta a strigat la ei:<br/>– Ce aţi făcut? Nu ştiţi că un om ca mine poate ghici?<br/>Iuda i-a răspuns:<br/>– Ce putem să-i spunem stăpânului nostru ca să ne dezvinovăţim? Dumnezeu ne pedepseşte pentru vina noastră – Imagine 10
11
– Numai cel care mi-a furat cupa va fi sclavul meu, răspunse Iosif.<br/>– Nu mă pot întoarce la tatăl meu, se plânse Iuda. Dacă mă întorc fără el, tatăl meu va muri de doliu. I-am promis că voi avea grijă de băiat, lasă-mă să devin sclavul tău în locul lui. – Imagine 11
12
Iosif nu s-a mai putut stăpâni. I-a trimis afară pe slujitori să rămână cu fraţii săi. – Imagine 12
13
Apoi a început să plângă. A plâns atât de tare, încât egiptenii l-au auzit, şi i-au raportat lui Faraon. – Imagine 13
14
– Eu sunt, Iosif, pe care l-aţi vândut ca sclav.<br/>Dar fraţii săi au rămas înlemniţi, şi nu i-au putut răspunde. – Imagine 14
15
– Nu vă întristaţi şi nu vă mâniaţi pe voi înşivă, fiindcă Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra viaţa. Această foamete care este în ţară de doi ani va mai dura încă cinci ani. Dumnezeu m-a făcut consilier pentru Faraon şi conducător în Egipt. – Imagine 15
16
– Acum duceţi-vă repede la tatăl meu şi aduceţi-l în Egipt. Veţi locui în ţinutul Goşen, lângă mine. Altfel veţi muri de foame. – Imagine 16
17
Apoi l-a îmbrăţişat pe fratele său, Beniamin, şi a plâns. Iosif i-a sărutat pe toţi fraţii săi şi a plâns pe umerii lor – Imagine 17
18
Faraon i-a zis lui Iosif:<br/>– Spune-le fraţilor tăi să se grăbească înapoi în Canaan, şi să-l aducă pe tatăl tău şi familiile lor. Le voi da cea mai bună regiune din Egipt, şi vor primi cele mai bune produse ale pământului. Trimite care să le aducă aici. – Imagine 18
19
Fraţii s-au întors la Iacov cu vestea:<br/>– Iosif trăieşte, şi el este conducătorul tării Egiptului.<br/>Iacov a fost uluit de această ştire – nu putea să o creadă. Fraţii i-au transmis tot ce le-a spus Iosif. Când Iacov văzu carele trimise de Iosif după el, a strigat:<br/>– Trebuie să fie adevărat! Fiul meu, Iosif, trăieşte! Trebuie să-l văd înainte de a muri. – Imagine 19
20
Iavoc şi familia sa au pornit spre Egipt. Pe drum, Dumnezeu i-a spus:<br/>– Nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare. – Imagine 20
21
Iosif a călătorit în Goşen pentru a se întâlni cu tatăl său. S-au îmbrăţişat, iar Iosif a plâns, ţinându-l pe tatăl său în braţe. – Imagine 21
22
Iacov şi fiii săi s-au stabilit în Goşen. Iacov i-a binecuvântat pe fiii lui Iosif, pe Manase şi pe Efraim. Mai târziu, când Iacov era pe moarte, i-a chemat pe fiii săi, şi i-a binecuvântat, apoi a murit. Trupul său a fost dus înapoi în Canaan şi îngropat în mormântul tatălui său, Avraam, aşa cum dorise. – Imagine 22
23
Imagine 23