Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Iosif este conducător peste Egipt

Iosif stăpânește în Egipt, depozitând grânele în plus în cele 7 ani de belșug pentru a avea provizii în cele 7 ani de foamete.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Aşa cum a anticipat Iosif, în timpul celor şapte ani de belşug, pământul a rodit foarte mult. În timpul acestor ani, Iosif a construit clădiri în care să depoziteze surplusul de recoltă. – Imagine 1
2
A adunat toată hrana din Egipt, şi a depozitat recolta în cetăţile de pe lângă câmpuri. – Imagine 2
3
Astfel, Iosif a strâns foarte multe grâne, ca nisipul mării. – Imagine 3
4
Până la urmă a încetat să le mai cântărească pentru că cantitatea lor era prea mare pentru a le mai cântări. – Imagine 4
5
În acest timp, Asnat, i-a născut lui Iosif doi fii. Iosif i-a pus întâiului său născut numele Manase (care înseamnă „a uita”), zicând: „Aceasta pentru că Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată familia tatălui meu.“ Celui de-al doilea fiu i-a pus numele Efraim (ceea ce înseamnă „roditor”), zicând: „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara durerii mele.“ – Imagine 5
6
Când cei şapte ani din Egipt s-au sfârşit, au început cei şapte ani de foamete. În toate ţările era foamete, inclusiv în ţara în care trăiau fraţii lui Iosif, dar în Egipt era mâncare destulă. – Imagine 6
7
În final, foametea a început şi în ţara Egiptului. Când poporul a strigat către Faraon după pâine, el le-a zis: „Mergeţi la Iosif, şi el vă va spune ce să faceţi!“ – Imagine 7
8
Iosif a deschis toate locurile cu provizii şi le-a vândut grâne egiptenilor. – Imagine 8
9
Oameni din toate ţările din împrejur veneau în Egipt ca să cumpere grâne de la Iosif, pentru că în întreaga regiune foametea era grea. – Imagine 9
10
Imagine 10