Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Un cerşetor olog este vindecat

Petru și Ioan se întâlnesc cu un om șchiop care cerșește în fața Templului, dar care la sfârșit umblă, sare și Îl laudă pe Dumnezeu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Era ora trei după-masa (ceasul al nouălea), ora rugăciunii, iar Petru şi Ioan mergeau la templu pentru a se ruga. Un om, care era olog din naştere, a fost adus la templu, la poarta Frumoasă. El stătea la poartă în fiecare zi, cerând milostenie de la oamenii care se duceau în curţile templului. – Imagine 1
2
Când acest om i-a văzut pe Petru şi Ioan intrând în templu, le-a cerut nişte bani. – Imagine 2
3
Petru şi Ioan s-au uitat la el, iar Petru i-a zis: – Uită-te la noi. Omul s-a uitat la ei, sperând să primească bani. Petru i-a spus mai departe: – Nu am nici argint, nici aur, însă îţi dau ceea ce am. În numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă! – Imagine 3
4
Petru l-a apucat de mână şi l-a ajutat să se ridice în picioare. De îndată, picioarele şi gleznele bărbatului au devenit puternice. – Imagine 4
5
A început să umble, şi a intrat în curţile templului cu Petru şi Ioan. Apoi a început să meargă şi să sară, lăudându-L pe Dumnezeu. – Imagine 5
6
Poporul uimit a început să se adune în jurul colonadei templului. – De ce vă surprinde acest lucru? – i-a întrebat Petru. – Faptul că acest om umblă, nu se datorează puterii sau evlaviei noastre. – Imagine 6
7
– Dumnezeu L-a glorificat pe Isus, pe Cel pe care voi L-aţi predat să fie omorât pe cruce. Voi L-aţi ucis pe Isus, dar Dumnezeu L-a înviat. – Imagine 7
8
După cum vedeţi cu toţii, acest om s-a vindecat complet prin credinţa în numele lui Isus. – Imagine 8
9
– Ştiu că nu aţi înţeles vestirea profeţilor despre suferinţa Mesiei. Pocăiţi-vă, şi întoarceţivă la Dumnezeu – i-a implorat Petru –, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. – Imagine 9
10
Imagine 10