Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Trei bărbaţi se expun pentru Dumnezeu

Meșak, Șadrak și Abed-Nego refuză să se aplece în fața statuii de aur al Regelui Nebucadnețar.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Babilonul a cucerit Israelul, au luat mulţi evrei în Babilon ca şi captivi. Împăratul Nebucadneţar a promovat trei astfel de tineri în conducerea Imperiului, şi le-a dat nume babiloniene: Şadrak, Meşak şi AbedNego. – Imagine 1
2
Nebucadneţar a făcut o statuie din aur de 27 metri înălţime şi de 2,7 metri lăţime, şi a ridicat-o în valea Dura, în Babilon. Toţi guvernatorii şi conducătorii au fost chemaţi să participe la dedicarea statuii. – Imagine 2
3
Un crainic a proclamat cu glas tare: – În clipa când veţi auzi sunetul instrumentelor (al trâmbiţei, al flautului, al ţiterei, al lirei, al psalterionului), toţi va trebui să vă prosternaţi şi să vă închinaţi înaintea statuii de aur pe care a ridicat-o împăratul Nebucadneţar. Cine nu va cădea în genunchi şi nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. – Imagine 3
4
În clipa în care muzica a început să răsune, toţi au căzut pe genunchi în faţa statuii de aur – toţi, cu excepţia evreilor Şadrak, Meşak şi Abed-Nego. Ei ştiau că au voie să se închine numai în faţa lui Dumnezeu. – Imagine 4
5
Câţiva dintre astrologii babilonieni au raportat regelui că Şadrak, Meşak şi Abed-Nego nu au căzut pe genunchi în faţa statuii de aur, şi nu slujesc zeii împăratului. – Imagine 5
6
Auzind acest lucru, împăratul s-a înfuriat, şi a poruncit ca cei trei bărbaţi să fie aduşi în faţa lui. Le-a dat încă o şansă să cadă pe genunchi la sunetul muzicii, altfel vor fi aruncaţi în cuptor. – Credeţi că există vreun zeu care vă va izbăvi? – striga. – Imagine 6
7
Cei trei bărbaţi au răspuns curajoşi: – Împărate, Dumnezeul căruia îi slujim poate să ne salveze din cuptorul aprins şi de puterea ta. Şi chiar dacă nu va fi aşa, să ştii, împărate, că nu vom sluji zeilor tăi, şi nu ne vom închina statuii de aur. – Imagine 7
8
Nebucadneţar a ieşit din sărite, şi s-a umplut de mânie foarte tare. A poruncit ca cuptorul să fie încălzit de şapte ori mai mult decât de obicei. Oamenii cei mai puternici i-au legat, şi i-au aruncat în cuptorul cu foc. – Imagine 8
9
Deodată Nebucadneţar a sărit în picioare, mirându-se: – Nu am aruncat trei bărbaţi în cuptorul aprins? – întreba. – Ba da, Împărate! – au răspuns sfetnicii lui. – Atunci de ce văd patru bărbaţi umblând liberi în foc? – a întrebat iar. – Nu sunt legaţi, par a fi nevătămaţi, iar cel de-al patrulea arată ca un înger sau un fiu de zei. – Imagine 9
10
Aşadar, Nebucadneţar s-a apropiat de uşa cuptorului, şi a strigat: – Şadrak! Meşak! AbedNego! Slujitori ai Dumnezeului Preaînalt, ieşiţi din cuptor! Ei au ieşit imediat. Satrapii, guvernatorii şi demnitarii împăratului s-au apropiat să vadă cei trei bărbaţi ieşind din foc nevătămaţi. Nici părul capului lor nu se pârlise, nici hainele lor nu s-au ars, şi nici măcar miros de fum nu se prinsese de ei. – Imagine 10
11
Apoi împăratul a zis: – Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrak, al lui Meşak şi al lui Abed-Nego, Care l-a trimis pe îngerul Său şi i-a izbăvit pe cei care s-au încrezut în El. Chiar au nesocotit porunca mea şi şiau dat mai degrabă vieţile lor, decât să se închine oricărui alt dumnezeu decât Dumnezeului lor. – Imagine 11
12
Împăratul a continuat: – Dau poruncă ca oricine, care va vorbi de rău despre Dumnezeul lui Şadrak, al lui Meşak şi al lui Abed-Nego, să fie făcut bucăţi, iar casa lui să fie prefăcută într-un morman de gunoi, pentru că nu există un alt dumnezeu care să poată izbăvi în felul acesta. Apoi le-a promovat pe Şadrak, Meşak şi AbedNego. – Imagine 12
13
Imagine 13