Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moise: Bătălia cu cei din Amalec

Israeliții poartă război împotriva amalekiților în timp ce Moise se roagă.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Exodul 17:8 Un grup de nomazi din deşert numiţi oamenii din Amalec au venit prin spatele izraeliţilor şi au atacat bătrânii şi cei slabi, care călătoreau în partea din spate a convoiului. – Imagine 1
2
Moise i-a spus unui conducător tânăr şi puternic, numit Iosua să aleagă oameni pentru bătălie şi în următoarea zi să lupte împotriva lui Amalec. – Imagine 2
3
Au pornit în ziua următoare. Moise le-a zis că va sta pe un deal cu toiagul lui Dumnezeu în mână. – Imagine 3
4
Moise, Aaron şi un conducător numit Hur sa dus pe vârful unui deal să cheme puterea lui Dumnezeu în ajutor în bătălie. – Imagine 4
5
Moise şi-a ţinut mâinile sus. – Imagine 5
6
În timp ce mâinile lui Moise au fost ridicate, Iosua şi oamenii săi au fost mai tari în luptă. – Imagine 6
7
Dar când Moise a obosit şi şi-a lăsat jos mâinile... – Imagine 7
8
... duşmanii au fost mai tari. – Imagine 8
9
Când Moise nu mai putea de oboseală, Aaron şi Hur l-au aşezat pe o piatră mare şi i-au sprijinit mâinile întinse spre cer. L-au sprijinit toată ziua până la asfinţitul soarelui. – Imagine 9
10
Iosua şi oamenii săi au luptat toată ziua şi au ieşit victorioşi pentru că mâinile lui Moise au fost ţinute în sus. – Imagine 10
11
În seara aceea bătălia a fost câştigată. – Imagine 11
12
Dumnezeu i-a spus lui Moise să scrie lui Iosua şi oamenii săi ceva ce ei vor putea citi şi ce îi va aminti de acest lucru în viitor. „Voi şterge amintirea lui Amalec de sub ceruri şi se vor nimici complet.” – Imagine 12
13
Moise a construit un altar şi l-a numit „Domnul este steagul meu.” Apoi a zis: – Pentru că cei din Amalec ne-au atacat, Domnul va purta război împotriva lor de acum încolo. – Imagine 13
14
După ce duşmanii lor au fost învinşi, Dumnezeu a condus poporul la muntele Sinai, unde şiau întins o tabără. – Imagine 14
15
Imagine 15