Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Exodul 3 Moise avea grijă de turma socrului său, Ietro. A mânat turma până la capătul deşertului, să păşească lângă muntele numit Horeb. – Imagine 1
2
Acolo a văzut un rug într-o flacără aprinsă, însă fără să se ardă. – Imagine 2
3
Moise s-a gândit să se uite mai de aproape. Deodată Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului: – Moise! – Iată-mă! – răspunse Moise. – Imagine 3
4
Dumnezeu l-a rugat pe Moise să-şi scoată încălţămintea din picioare, deoarece se află pe pământ sfânt. – Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, – spunea Domnul. Auzind acest lucru, Moise şi-a ascuns faţa, pentru că îi era frică să se uite la Dumnezeu. – Imagine 4
5
Dumnezeu i-a spus că a văzut suferinţa sclavilor evrei. Vrea să le elibereze şi să le ducă pe o ţară unde curge lapte şi miere, unde poporul ar deveni liber. – Imagine 5
6
– Du-te la Faraon, şi adu-mi poporul afară din Egipt! – i-a poruncit Dumnezeu. Moise a început să caute pretexte. – Cine sunt eu, ca să fac acest lucru? – Imagine 6
7
Dumnezeu i-a promis lui Moise că va fi cu el. A promis şi faptul că va pregăti un drum evreilor pentru ca aceştia să poată veni să I se închine. – Imagine 7
8
– Şi ce să le spun conducătorilor evreilor, cine m-a trimis? – a întrebat Moise. – Imagine 8
9
– Spune-le că te-a trimis „EU SUNT CEL CE SUNT”. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov. Acesta este numele meu pentru veşnicie. – Imagine 9
10
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să se ducă la conductorii poporului Israel cu mesajul că Dumnezeu le va salva din suferinţă, şi le va duce pe pământul promis. Apoi Moise şi conducătorii va trebui să-i ceară lui Faraon să le lase să I se închine Domnului Dumnezeu în pustie. – Imagine 10
11
Exodul 4 Moise a continuat să caute pretexte. – Dar ce voi face dacă nu mă ascultă? – spunea. – Imagine 11
12
Dumnezeu a întrebat de la Moise, ce are în mână. – Un toiag, – a răspuns Moise. – Aruncă-l la pământ, – a zis Domnul. – Imagine 12
13
Când a aruncat toiagul la pământ, acesta s-a prefăcut într-un şarpe. Moise s-a speriat şi a fugit de la acesta. – Întinde-ţi mâna şi apucă şarpele de coadă, – spuse Domnul. – Imagine 13
14
El l-a apucat şi s-a prefăcut iarăşi într-un toiag. – Acest miracol le va face să te creadă, – a zis Domnul Dumnezeu. – Acum pune-ţi mâna sub haină în sân. – Imagine 14
15
Moise şi-a băgat mâna în sân, şi când a scos-o, aceasta era acoperită de o boală teribilă numită lepră. – Acum bagă-ţi mâna înapoi în sân, – i-a poruncit Dumnezeu. – Imagine 15
16
Când Moise şi-a scos mâna a doua oară, aceasta era vindecată. – Imagine 16
17
– Dacă conducătorii evreilor nu te cred după aceste semne, să iei apă din Nil şi s-o torni pe pământ. Eu voi transforma apa în sânge, – zise Domnul lui Moise. – Imagine 17
18
Moise însă a continuat să caute pretexte. – Eu nu mă pot exprima bine şi destul de clar. – Cine i-a dat gură omului? – răspunse Domnul. – Eu te voi ajuta să vorbeşti, şi te voi învăţa ce să spui. – Imagine 18
19
Moise a continuat să caute pretexte. – Te rog să trimiţi pe altcineva să facă acest lucru. – Imagine 19
20
Dumnezeu s-a mâniat pe Moise. – Fratele tău, Aaron, levitul poate să vorbească bine. El vine să se întâlnească cu tine. El va fi purtătorul tău de cuvânt. Ia-ţi toiagul în mână pentru ca să poţi face semnele. – Imagine 20
21
Astfel, Moise s-a întors la socrul său, Ietro, şi i-a cerut permisiunea pentru a se întoarce la poporul său din Egipt. – Du-te, îţi doresc toate cele bune, – i-a răspuns Ietro. – Imagine 21
22
Dumnezeu îi spuse lui Aaron să se ducă în faţa lui Moise. Moise şi-a pus soţia şi fiii pe un măgar , gata pentru călătorie. – Egiptenii, care te cunoşteau, ştiau despre fapta ta şi vroiau să te omoare, nu mai sunt în viaţă,– Dumnezeu l-a încurajat pe Moise. – Imagine 22
23
Cei doi fraţi s-au întâlnit pe muntele Horeb, muntele lui Dumnezeu şi au salutat unul pe celălalt. – Imagine 23
24
Moise a spus lui Aaron tot ce Dumnezeu i-a încredinţat. Apoi au plecat cu toţii spre Egipt pentru a le spune conducătorilor evrei, că Dumnezeu are planul său de a le salva. – Imagine 24
25
Imagine 25