Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moise: Mâncare şi apă în deşert

Moise și felul în care Dumnezeu a avut grijă de mâncare și de apă în deșert.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Exodul 15:22-27 Stâlpul de nor a condus poporul de la Marea Roşie până la Deşertul Şur. – Imagine 1
2
Au călătorit timp de trei zile fără să găsească apă proaspătă. – Imagine 2
3
Şi când au ajuns la un loc, unde era apă, nu au putut să bea, pentru că apa era amară. (Au numit-o Mara, ceea ce înseamnă amărăciune în ebraică). – Imagine 3
4
Poporul însetat s-a plâns împotriva lui Moise, zicând: – Ce vom bea? – Imagine 4
5
Moise a strigat la Dumnezeu pentru ajutor. – Imagine 5
6
Domnul i-a arătat o bucată de lemn, iar Moise a aruncat-o în apă. – Imagine 6
7
Apa a devenit bun pentru băut imediat. – Imagine 7
8
– Dacă vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu, – a declarat Moise, – El va ţine departe de tine bolile cu care s-au lovit egiptenii. El este Domnul care te va vindeca. – Imagine 8
9
Apoi poporul a călătorit mai departe spre o oază numită Elim, unde au găsit 12 izvoare şi 70 de palmieri. – Imagine 9
10
Şi şi-au aşezat tabăra lângă apă şi s-au odihnit. – Imagine 10
11
Exodul 16:1-36 Apoi au pornit de la Elim către Muntele Sinai prin Pustia Sin. – Imagine 11
12
În deşert au devenit foarte înfometaţi, şi au început să se plângă lui Moise şi Aaron. – Imagine 12
13
– În Egipt aveam de mâncare, – se jeluiau amar. – Ne-aţi adus afară în deşert pentru a muri de foame. – Imagine 13
14
Domnul i-a zis lui Moise: – Vă voi trimite pâine din cer pentru şase zile în fiecare săptămână. În ziua a şasea oamenii să adune de două ori mai mult. În ziua a şaptea nu va mai fi pâine din ceruri, pentru că această zi este una specială pentru odihnă. – Imagine 14
15
Moise şi Aaron au anunţat: – Dumnezeu v-a auzit plânsul, şi vă va trimite carnea de care aveţi nevoie în seara aceasta, iar pâinea mâine dimineaţă. Atunci veţi afla că El este Domnul care are grijă. Cine suntem noi? Plânsul vostru nu se îndreaptă către noi, ci către Dumnezeu. – Imagine 15
16
Aaron a zis poporului să se adune în faţa lui Dumnezeu. Când s-au uitat spre deşert, au văzut gloria Domnului, care a apărut în nori. Domnul i-a promis lui Moise că va trimite carne în seara aceea şi pâine de dimineaţă. – Imagine 16
17
În seara aceea au venit nişte pasări numite prepeliţe şi sau aşezat lângă tabără. Oamenii înfometaţi le-au prins, şi au mâncat carnea delicioasă. – Imagine 17
18
Dimineaţa următoare în jurul taberei s-a aşezat un strat gros de rouă, care s-a uscat şi parcă era ca un strat de chiciură pe pământ. – Ce-i asta? – întrebau de la Moise. Cuvântul ebraic „manna” înseamnă „Ce este?” – Imagine 18
19
– Aceasta este pâinea din ceruri promisă de Dumnezeu. Fiecare să adune atât de cât are nevoie. Nu adunaţi mai mult decât aveţi nevoie şi să nu o ţineţi peste noapte. – Imagine 19
20
Toată lumea a început să adune „ce-i asta?” (manna). Era albă ca bobul de coriandru, şi avea gust de turtă cu miere. – Imagine 20
21
Moise le-a explicat că timp de cinci zile trebuie adunat numai cantitatea necesară pentru o zi. Numai în ziua a şasea aveau voie să adune de două ori mai mult, pentru că nu va fi mană în a şaptea zi. – Imagine 21
22
Cei mai mulţi au ascultat de Dumnezeu şi au adunat mâncarea necesară pentru ziua respectivă. – Imagine 22
23
Alţii însă erau lacomi, nu au ascultat pe Dumnezeu şi au adunat mai mult decât porţia necesară, apoi au pus deoparte pentru cealaltă zi. În dimineaţa următoare mâncarea era plină de viermi şi era mirositoare. – Imagine 23
24
În ziua a şasea cei mai mulţi oameni au adunat de două ori mai mult, după porunca lui Dumnezeu. – Imagine 24
25
În ziua a şaptea mana în plus era proaspătă şi astfel au putut să o mănânce. – Imagine 25
26
Unii însă au ieşit să adune mană, dar nu era. – Dumnezeu a poruncit ca ziua a şaptea să fie o zi specială pentru odihnă, – lea avertizat Moise. – Toţi să stea pe loc şi să se odihnească. – Imagine 26
27
Izraeliţii şi-au continuat călătoria spre Muntele Sinai. (Ei au mâncat mană în fiecare zi timp de 40 de ani, cât au călătorit în pustie.) – Imagine 27
28
Exodul 17:1-7 Când şi-au întins tabăra în Refidim, nu au avut apă de băut. S-au plâns şi s-au certat cu Moise, zicând: – Dă-ne apă să bem! – De ce vă certaţi cu mine? – le-a întrebat Moise. – De ce îl testaţi pe Dumnezeu? – Imagine 28
29
Moise a strigat la Dumnezeu pentru ajutor. – Ce să fac cu oamenii aceştia? Imediat mă omoară cu pietre. – Du-te la popor şi ia cu tine conducătorii (bătrânii) la stânca Horebului, – răspunse Dumnezeu. – Duce-ţi toiagul cu tine şi loveşte stânca. – Imagine 29
30
Conducătorii l-au urmat la stânca Horebului, şi l-au privit cum a lovit-o cu toiagul. – Imagine 30
31
A ţâşnit apă din stâncă supă cum promise Dumnezeu. – Imagine 31
32
Au băut cu toţii din apă. Moise a numit locul „Masa şi Meriba”, pentru că poporul au avut îndoieli în legătură cu Dumnezeu, întrebând „Oare Dumnezeu este cu noi?” (în ebraică Masa înseamnă „ispită”, iar Meriba înseamnă „ceartă”). Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea şi le-a dat mâncare şi apă în deşert. – Imagine 32
33
Imagine 33