Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Exodul 32 Moise era pe muntele Sinai de 40 de zile şi nopţi, iar poporul a început să se întrebe, oare va mai coborî vreodată? – Imagine 1
2
Au venit la Aaron şi i-au cerut următorul lucru: – Nu ştim ce i s-a întâmplat lui Moise. Lasă- ne să ne facem dumnezei care să ne conducă. – Imagine 2
3
Aaron le-a zis să-şi scoată cerceii din aur purtate de femei şi de copii şi să i le dea pentru ca să fie topite pentru un idol. – Imagine 3
4
Aurul s-a topit şi s-a făcut un viţel din aur. – Imagine 4
5
Oamenii au răspuns, zicând: – Acesta este dumnezeul nostru, care ne-a adus afară din Egipt. – Imagine 5
6
– Mâine va fi un festival, – a declarat Aaron. – Imagine 6
7
În ziua următoare, dis-dedimineaţă, poporul a adus arderi-de-tot, au mâncat, au băut şi au început un joc gălăgios, închinându-se viţelului de aur. – Imagine 7
8
În acest timp Dumnezeu l-a trimis jos pe Moise, care era pe muntele Sinai. – Du-te jos imediat. Poporul pe care l-am adus afară din Egipt s-a stricat. – Imagine 8
9
– Şi-au făcut un idol în forma unui viţel şi se închină înaintea acestuia şi îi aduc jertfe. Şi vorbesc astfel: „Acesta este dumnezeul nostru, care ne-a adus afară din Egipt.” – Imagine 9
10
Dumnezeu s-a supărat aşa de tare pentru neascultarea poporului încât i-a spus lui Moise că vrea să le distrugă. – Imagine 10
11
Moise l-a rugat pe Dumnezeu să nu distrugă poporul pe care l-a adus afară din Egipt. Ştia că Dumnezeu le-a promis că va face din ei o naţiune mare. – Imagine 11
12
Moise a luat cele două table de piatră, pe care Dumnezeu şi-a gravat legile şi a pornit jos de pe munte. – Imagine 12
13
La jumătatea drumului Moise l-a întâlnit pe Iosua, care îl aştepta. – Se pare că este o bătălie în tabără, – spunea Iosua. – Acesta nu este nici sunetul victoriei, nici sunetul înfrângerii, – răspunse Moise. – Este glasul cântării. – Imagine 13
14
Când Moise a văzut poporul dansând aprig în faţa viţelului de aur, s-a înfuriat. A aruncat cele două table de piatră din mână la piciorul muntelui, şi le-a sfărâmat. – Imagine 14
15
Moise a luat viţelul făcut de popor şi l-a ars în foc. Apoi l-a prefăcut în cenuşă şi a presărat-o în apă, apoi i-a făcut pe izraeliţi să o bea. – Imagine 15
16
Moise s-a îndreptat către Aaron. – Ce ţi-a făcut acest popor de ai adus asupra lui un păcat atât de mare? – Când au văzut că plecaseşi de atâta timp, au vrut să aibă dumnezei care să le conducă, – a protestat Aaron. – Am pus aurul în foc, şi a ieşit acest viţel. – Imagine 16
17
Moise a stat lângă intrarea în tabără şi a spus: – Cine este de partea Domnului să vină la mine! – Imagine 17
18
Oamenii din tribul lui Levi s-au adunat la el. Moise le-a spus să-şi scoată săbiile şi să execute pedeapsa lui Dumnezeu pe cei care au păcătuit împotriva Lui. – Imagine 18
19
Fiii lui Levi au executat comanda. Apoi Moise lea zis: – Pentru că v-aţi arătat credinţa faţă de Dumnezeu, El v-a ales pentru a-L servi. – Imagine 19
20
Moise a chemat împreună restul poporului. – Aţi comis un mare păcat, dar mă voi duce sus să vorbesc cu Dumnezeu. – Imagine 20
21
Moise a urcat iar pe munte pentru a-i cere lui Dumnezeu să-l ierte pe popor pentru păcatul lui. – Imagine 21
22
Dumnezeu i-a zis lui Moise că cei care s-au închinat în faţa viţelului din aur vor fi pedepsiţi cu o urgie, dar ceilalţi vor fi conduşi la ţara promisă lor de către Dumnezeu. – Imagine 22
23
Apoi Moise a gravat cele zece porunci date de către Dumnezeu în nişte table noi. Aceştia erau legile dată de Dumnezeu pentru toţi cei care vor să-L asculte. – Imagine 23
24
Imagine 24