Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moartea lui Moise, Iosua preia conducerea

Moise vede Pământul Promisiunii, apoi moare și Iosua preia conducerea.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Moise a vorbit aşa cu poporul lui Israel:<br/>– Am 120 de ani, şi sunt prea bătrân să vă conduc. Dumnezeu mi-a interzis să traversez Iordanul şi să intru în ţara promisă. – Imagine 1
2
– Domnul însă vă va ajuta să nimiciţi popoarele de pe acest pământ. Întăriţi-vă şi încurajaţi-vă! Să nu vă fie teamă, căci Domnul Dumnezeul vostru va fi cu voi. El nu vă va părăsi şi nu vă va uita. – Imagine 2
3
Atunci Moise l-a chemat pe Iosua în faţa poporului, şi i-a zis:<br/>– Fii tare şi curajos! – Imagine 3
4
– Căci tu vei fi cel care va duce acest popor în ţara promisă. – Imagine 4
5
– Ai grijă să intre în acest pământ. Nu-ţi fie frică, pentru că Domnul va fi cu tine, şi El va merge înaintea ta. El nu te va părăsi şi nu te va uita. – Imagine 5
6
Apoi Moise a scris Legea poporului, şi a încredinţat-o leviţilor să aibă grijă de ea. Le-a poruncit să citească această lege în faţa poporului la fiecare şapte ani, la Sărbătoarea Corturilor. – Imagine 6
7
Moise a chemat tot poporul să audă legea Domnului. Le-a poruncit să-L asculte pe Dumnezeu, şi să-L onoare. – Imagine 7
8
Apoi Dumnezeu l-a chemat pe Moise şi pe Iosua să le vorbească la Cortul Întâlnirii. Domnul s-a arătat într-un stâlp de nor la intrarea Cortului. – Imagine 8
9
Dumnezeu i-a spus lui Moise că va muri. A vorbit şi despre faptul că după cucerirea pământului, israeliţii nu vor mai asculta de Domnul, şi vor adora zeii acelor popoare. De aceea Dumnezeu l-a rugat pe Moise să scrie o cântare care să le amintească de neascultarea lor, şi de consecinţele acesteia. Moise a scris cântarea, şi a citit-o poporului să-o înveţe. – Imagine 9
10
Textul cântării este în Deuteronom 33, şi avertizează poporul despre dificultăţile care vor veni în cazul în care se îndepărtează de la Domnul şi nu Îl ascultă. În acelaşi timp cântarea vorbeşte şi despre dragostea şi iertarea lui Dumnezeu, dacă se întorc la El. – Imagine 10
11
Cântarea slăveşte puterea lui Dumnezeu şi felul în care El va aduce victorie. – Imagine 11
12
În aceeaşi zi Domnul i-a zis lui Moise:<br/>– Urcă-te pe muntele Nebo în ţara Moab, care este înaintea Ierihonului. Priveşte Canaanul pe care Eu îl dau lui Israel în stăpânire. – Imagine 12
13
– Tu vei muri după ce vezi pământul, pentru că nu mi-aţi dat cinste când v-am poruncit să daţi apă poporului la stânca Meribei din Kadeş. Vei vedea pământul pe care l-am promis poporului, dar nu vei intra acolo.<br/>(Num 27:12–14) – Imagine 13
14
Moise s-a urcat de pe câmpiile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care era înaintea Ierihonului. Dumnezeu i-a arătat locurile din ţara promisiunii, inclusiv Valea Iordanului şi Ierihonul. – Imagine 14
15
Şi Domnul a zis:<br/>– Acesta este pământul pe care i-am promis lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov şi urmaşii lor. Acum ai văzut această ţară, dar nu vei intra acolo. – Imagine 15
16
Astfel a murit Moise în ţara Moab după cuvântul Domnului. Domnul l-a înmormântat în vale, lângă Bet-Peor, în Moab, dar nimeni nu ştie exact unde. Când a murit, Moise avea 120 ani, însă vederea nu-i slăbise şi puterea nu-l părăsise. – Imagine 16
17
Poporul Israelului l-a plâns treizeci de zile în câmpiile Moabului. De atunci nu a mai fost nici un profet ca Moise, cine a vorbit cu Domnul faţă în faţă. – Imagine 17
18
Iosua s-a împlinit cu duhul înţelepciunii, deoarece Moise îşi pusese mâinile peste el. El a devenit noul conducător, şi poporul Israelului l-a ascultat pe el şi pe Domnul. – Imagine 18
19
Dumnezeu a vorbit astfel cu Iosua:<br/>– Acum tu eşti noul conducător al lui Israel. Traversează Iordanul cu poporul meu, şi intraţi în ţara promisiunii, care se extinde de la Deşertul Negeb din sud până la Munţii Liban în nord, şi de la Marea Mediterană din vest până la Râul Eufrat în est. Voi fi cu tine, cum am fost şi cu Moise. Nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi. – Imagine 19
20
– Fii tare şi curajos. Ascultă comenzile date de Moise, şi vei avea succes în toate încercările tale! Aminteşte poporul de aceste legi, şi gândeşte-te la aceşti comenzi zi şi noapte. Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, pentru că Domnul Dumnezeul tău va fi cu tine oriunde ai merge. – Imagine 20
21
Imagine 21