Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Exodul 4:29-31 Când Moise şi Aaron au ajuns în Egipt, au adunat conducătorii (bătrânii) evreilor (izraeliţilor) pentru a le spune vestea că Dumnezeu le va salva şi le va duce în ţara promisă. Conducătorii şi oamenii s-au aplecat şi I s-au închinat lui Dumnezeu. – Imagine 1
2
Exodul 5:1-22 Apoi Moise şi Aaron s-au dus în faţa lui Faraon. – Dumnezeul lui Israel spune „Lasă-mi poporul să se ducă şi să Mi se închine în pustie.” – Imagine 2
3
– Cine este Domnul ca să ascult de El? – răspunse Faraon. – Nu Îl cunosc pe Dumnezeu, şi nu-i voi lăsa poporul să plece. – Dacă nu-L asculţi pe Dumnezeu, el poate să te pedepsească, – l-au avertizat Moise şi Aaron. – Imagine 3
4
Şi chiar în ziua aceea, Faraon a dat poruncă supraveghetorilor sclavilor să le fac munca lor şi mai grea. Aceştia nu le-au mai dat poporului paie pentru facerea cărămizilor, ci le-au trimis pe ei să se ducă să strângă paie, dar în acelaşi timp le-au impus să facă acelaşi număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte. – Imagine 4
5
Sclavii s-au istovit cercetând paie pentru cărămizi. Când nu îşi puteau face cota cerută, supraveghetorii i-au bătut. – Imagine 5
6
Conducătorii evrei s-au plâns în faţa lui Moise şi Aaron. – Să vă judece Domnul! Voi ne-aţi făcut urâţi lui Faraon, şi acum viaţa noastră este în pericol. – Imagine 6
7
Moise a zis Domnului: – De ce ai făcut rău poporului acestuia? I-am vorbit lui Faraon în numele Tău, dar nu le-ai salvat. – Imagine 7
8
Exodul 6:1-12 Domnul a răspuns: – Mâna mea puternică va duce poporul afară din Egipt. Eu îmi ţin promisiunile. Voi sunteţi poporul meu, iar eu vă sunt Dumnezeu. – Imagine 8
9
Astfel a vorbit Moise conducătorilor evreilor, dar deznădejdea şi robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte. – Imagine 9
10
Dumnezeu le-a cerut lui Moise şi Aaron să se ducă iar în faţa lui Faraon. – Dar dacă evreii nu mă ascultă, de ce să mă asculte Faraon? – spunea Moise. – Mai ales că nici nu pot vorbi bine. – Imagine 10
11
Exodul 7:1-6 Dumnezeu i-a spus lui Moise că Aaron îi va fi proroc. Le-a avertizat că Faraon nu le va asculta, însă Dumnezeu va aduce pedepse pe egipteni până când le vor lăsa pe evrei să plece. Moise (care avea 80 de ani) şi Aaron (83) au plecat spre palat. – Imagine 11
12
Faraon le-a cerut lui Moise şi Aaron să le arate un miracol. Aaron şi-a aruncat toiagul la pământ, iar acesta a devenit un şarpe. Faraon şi-a adus oamenii înţelepţi şi vrăjitorii. Aceştia şi-au aruncat toiegele, iar aceştia s-au prefăcut în şerpi. – Imagine 12
13
Însă şarpele lui Aaron a înghiţit toiegele lor. – Imagine 13
14
Deşi a văzut marea putere a lui Dumnezeu, Faraon a refuzat să lase sclavii evrei să plece – precum Dumnezeu le avertizase. A venit timpul ca Dumnezeu să-şi arate puterea egiptenilor prin pedepsele pe care le-a pregătit. – Imagine 14
15
Imagine 15