Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moise şi pedepsele trimise pe Egipt (partea I)

Moise și primele șapte urgii trimise de Dumnezeu pe Egipt.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Exodul 7:8-12 Dumnezeu i-a zis lui Moise şi lui Aaron să se ducă la râul Nil unde Faraonul obişnuia să se ducă în fiecare dimineaţă. Ei aveau un mesaj de la Dumnezeu către Faraon: „Lasă-mi poporul să se ducă şi să Mi se închine în pustie.” Faraon le-a refuzat. – Imagine 1
2
Atunci Aaron a făcut ceea ce Dumnezeu îi poruncise şi a lovit râul cu toiagul. Apa s-a prefăcut în sânge. Peştii au pierit, egiptenii nu au putut să bea şi râul s-a împuţit. – Imagine 2
3
Vrăjitorii lui Faraon au făcut acelaşi lucru prin vrăjeala lor secretă. Iar Faraonul a refuzat să-L asculte pe Dumnezeu, şi s-a întors în palat. – Imagine 3
4
Exodul 8 Cu şapte zile mai târziu Dumnezeu i-a spus lui Moise să-i zică lui Aaron să-şi întindă toiagul peste pâraie, canale şi lacuri pentru a aduce toate broaştele peste pământ. – Imagine 4
5
Vrăjitorii lui Faraon au folosit vraja lor secretă şi au făcut acelaşi lucru. – Imagine 5
6
Broaştele au fost peste tot, şi Faraon le-a chemat pe Moise şi pe Aaron. – Imagine 6
7
– Rugaţi-vă Domnului să depărteze broaştele de la poporul meu, şi vă voi lăsa să plecaţi, – promise Faraon. Moise a răspuns: – Ca să ştii că nimeni nu e ca Dumnezeul nostru, broaştele se vor depărta de la voi şi casele voastre mâine. – Imagine 7
8
Moise s-a rugat la Dumnezeu, iar El a răspuns. Broaştele au murit în case, în curţi şi pe ogoare. Le-au strâns în grămezi, şi toată ţara s-a împuţit. Faraonul însă nu s-a ţinut de cuvânt şi a refuzat să lase evreii să plece să I se închine Dumnezeului în pustie. – Imagine 8
9
Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise să-i zică lui Aaron să-şi ia toiagul şi să lovească ţărâna pământului, care s-a prefăcut în păduchi. Vrăjitorii Faraonului au încercat, dar nu au putut face acest lucru. – Acesta este degetul lui Dumnezeu, – spuneau Faraonului. – Imagine 9
10
Păduchii erau peste tot: peste oameni şi animale. – Imagine 10
11
Faraonul însă avea inima împietrită şi a refuzat să lase evreii să plece să I se închine Dumnezeului. – Imagine 11
12
Dis-de-dimineaţă când Faraonul s-a dus la râu, Moise şi Aaron i-au spus următorul plan al lui Dumnezeu. Egiptenii vor fi înconjuraţi de muşte, iar evreii din ţinutul Gosen vor fi liberi de această pedeapsă. – Imagine 12
13
Palatul şi casele egiptenilor au fost acoperiţi de muşte. – Imagine 13
14
Acestea însă au stat departe de sclavii evrei. – Imagine 14
15
Faraon i-a chemat pe Moise şi Aaron. – Vă voi lăsa să plecaţi şi aduceţi jertfe Dumnezeului vostru, dar să nu plecaţi departe. Acum rugaţi-vă la Dumnezeu să oprească muştele. – Imagine 15
16
Moise s-a rugat, şi în ziua următoare muştele au dispărut. Faraonul însă nu s-a ţinut de cuvânt şi a refuzat să lase evreii să plece. – Imagine 16
17
Exodul 9 Moise s-a dus iarăşi la Faraon. – Dacă refuzi să-mi laşi poporul să plece, mâine Dumnezeu va aduce o ciumă peste cai, măgari, cămile, peste boi şi oi. Însă turmele lui Israel va fi cruţată. – Imagine 17
18
În ziua următoare animalele egiptenilor au murit. – Imagine 18
19
Faraon a trimis la Israel şi a aflat că animalele lor erau în viaţă şi erau bine, însă nici chiar acum nu a lăsat poporul să plece şi să I se închine lui Dumnezeu în pustie. – Imagine 19
20
Moise a luat cenuşă din cuptor şi a aruncat-o în aer în faţa lui Faraon. – Aşa spune Dumnezeu: această cenuşă va deveni praf iar oamenii şi animalele vor avea bube cauzate de nişte băşici fierbinţi. – Imagine 20
21
Vrăjitorii lui Faraon nu au putut sta în faţa lui Moise din cauza bubelor care au apărut pe ei şi pe toţi egiptenii. Însă Faraon nu a lăsat poporul lui Dumnezeu să plece. – Imagine 21
22
Dumnezeu l-a trimis pe Moise să zică lui Faraon că îşi va arăta puterea prin faptul că va trimite grindina cea mai puternică care fusese vreodată în Egipt. Cei care nu îşi caută adăpost, îşi vor risca viaţa. – Imagine 22
23
Slujitorii lui Faraon care s-au temut de Dumnezeu, şi-au dus familiile şi animalele înăuntru. Dar cei care au ignorat pe Dumnezeu au rămas afară. Când Moise şi-a ridicat toiagul au început tunetele şi cea mai puternică furtună care fusese vreodată înainte. – Imagine 23
24
Cerul era plin de fulgeri şi cădeau grindine mari. – Imagine 24
25
Ce care erau afară, au murit. Însă furtuna nu a bântuit sclavii care locuiau în ţinutul Gosen. – Imagine 25
26
– Am păcătuit. Dumnezeu are dreptate, – spuse Faraon lui Moise. – vă voi lăsa să plecaţi. – Imagine 26
27
Moise a plecat din oraş şi şi-a ridicat mâinile spre Dumnezeu. Tunetele şi grindina au încetat. – Imagine 27
28
Totuşi Faraon s-a răzgândit şi, în mod încăpăţânat, nu a lăsat poporul lui Dumnezeu să plece. Credea că se mai poate împotrivi lui Dumnezeu, însă Dumnezeu încă nu terminase cu el. – Imagine 28
29
Imagine 29