Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moise şi pedepsele trimise pe Egipt (partea 2)

Moise și ultimele trei urgii trimise de Dumnezeu pe Egipt.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Exodul 10 Dumnezeu a trimis deja şapte pedepse pe egipteni. Moise l-a avertizat încă odată pe Faraon. – Dacă nu laşi poporul Domnului să plece, El va aduce nişte lăcuste pe ţara aceasta – ceva ce nici părinţii tăi, nici străbunii voi nu au văzut. Slujitorii lui Faraon i-au cerut să lase poporul lui Dumnezeu să plece. – Imagine 1
2
Când însă Faraon a aflat că vor să plece toţi din poporul Israel, i-a dat voie numai bărbaţilor să plece şi să I se închine lui Dumnezeu. Apoi a izgonit pe Moise şi Aron dinaintea lui. – Imagine 2
3
Astfel Moise şi-a ridicat toiagul peste Egipt. Toată noaptea a suflat un vânt dinspre răsărit şi a adus lăcustele. Aceştia au acoperit pământul în aşa fel încât nu se mai vedea pământul şi au mâncat tot ce creştea pe câmp, până când nu a rămas pe plante şi pe copaci nimic verde. – Imagine 3
4
– Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, – spuse Faraon lui Moise. – Iartă-mă încă de această dată şi roagă-te la Dumnezeu să îndepărteze această pedeapsă mortală. – Imagine 4
5
Când Moise a plecat de la Faraon şi s-a rugat, vântul şi-a schimbat direcţia şi sufla dinspre vest, luând lăcustele şi aruncându-le în Marea Roşie. – Imagine 5
6
Totuşi Faraon iar s-a împietrit, nu şi-a ţinut promisiunea, şi a refuzat ca poporul lui Dumnezeu să plece să I se închine. – Imagine 6
7
Moise şi-a întins mâna şi pământul a fost acoperit în întuneric pentru trei zile. Numai în ţinutul Gosen era lumină, unde locuiau sclavii evrei. – Imagine 7
8
Egiptenii nu au văzut pe nimeni şi nu au putut să se mişte. – Imagine 8
9
Faraon l-a chemat pe Moise. – Duceţi-vă şi închinaţi-vă lui Dumnezeu. Luaţi-vă femeile şi copiii, dar lăsaţi animalele aici. – Şi animalele noastre trebuie să vină cu noi, – insista Moise. – Avem nevoie de câţiva dintre ei pentru sacrificiile lui Dumnezeu. – Imagine 9
10
– Ieşiţi din faţa mea! – le-a ordonat Faraon. – Să nu mai veniţi în faţa mea. Altfel veţi muri. – Imagine 10
11
– Cum vrei, – a răspuns Moise. – Nu voi mai apărea în faţa ta. Dumnezeu însă mai are o pedeapsă. Pe la miezul nopţii primul născut din fiecare familie şi dintre animale vor muri, şi vor fi ţipete peste tot, cu excepţia poporului lui Dumnezeu. Exodul 11 – Imagine 11
12
Moise era aprins de mânie. – Atunci slujitorii tăi vor veni şi se vor pleca înaintea noastră şi ne vor ruga să plecăm. După acesta voi pleca. După acesta Moise sa întors şi a ieşit din palat. – Imagine 12
13
Apoi Domnul i-a zis lui Moise să-i spună poporului că în ziua a zecea a lunii respective toţi bărbaţii, care aveau familie, trebuie să sacrifice un miel. Cei care nu pot tăia un miel trebuie să se alăture unei familii, care au. Mieii trebuie să aibă un an şi să fie fără deficienţe. – Imagine 13
14
Poporul lui Dumnezeu a ascultat de El, şi fiecare familie a sacrificat un miel. Apoi Dumnezeu le-a zis să ia sângele mielului mort întrun vas. Apoi să ia un mănunchi de isop şi să ungă stâlpii şi pragul de sus a uşii unde erau să mănânce carnea. – Imagine 14
15
Dumnezeu le-a explicat că în noaptea aceea va trece peste acea ţară să aducă dreptate. Dacă va vedea sângele de pe pragul uşii, va trece pe lângă acesta, iar cei dinăuntru vor fi cruţaţi. Evreii au procedat conform instrucţiunilor primite de la Dumnezeu. – Imagine 15
16
În acea seară poporul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat gata pentru plecare din Egipt, şi s-au aşezat la masă să mănânce ceea ce mai târziu vor numi Paşti. – Imagine 16
17
Moise le-a poruncit ca această masă de Paşti să se ţină în fiecare an. Când copiii vor întreba ce înseamnă această masă, ei să le explice copiilor cum lea cruţat Dumnezeu viaţa celor care locuiau într-o casă cu pragul acoperit de sângele mielului şi cum a salvat poporul său – Imagine 17
18
La miezul nopţii Dumnezeu a trecut prin ţară, şi a murit primul născut al lui Faraon şi cel din fiecare familie egipteană. Au murit şi primii născuţi ai animalelor. – Imagine 18
19
Şi au fost plânsete şi ţipete în fiecare casă cu excepţia celor cu sânge pe prag. – Imagine 19
20
În noaptea aceea Faraon lea chemat pe Moise şi Aaron şi le-a zis: – Sus cu voi. Ieşiţi dintre poporul meu, şi duceţi-vă să vă închinaţi lui Dumnezeul. Luaţi-vă şi familiile şi animalele cu voi. Vă rog să mă binecuvântaţi şi pe mine. – Imagine 20
21
Poporul lui Dumnezeu şi-au împachetat tot ce au avut. Egiptenii, fiindu-le frică că vor muri cu toţii, le-au dat daruri de arginţi şi aur. – Grăbiţi-vă şi plecaţi, – leau zis. – Imagine 21
22
Poporul lui Dumnezeu a plecat aşa de repede încât nu au avut timp să adauge drojdie aluatului pentru pâine. Fuseseră sclavi pentru 430 ani, iar acum au devenit liberi. Exact cum le-a promis Dumnezeu. – Imagine 22
23
Imagine 23