Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Exodul 13:17-20 După ce Faraon a lăsat poporul să plece, evreii sau grăbit afară din Egipt. – Imagine 1
2
Şi-au luat toate lucrurile care le aparţineau şi aurul, argintul şi cadourile primite de la egipteni. – Imagine 2
3
Dumnezeu nu le-a condus prin drumul de pe coastă spre ţara filistenilor. Acest drum ar fi putut duce la un război cu filistenii puternici, pentru care Dumnezeu ştia că sclavii eliberaţi nu erau pregătiţi, şi mulţi ar fi putut să se întoarcă în Egipt. În loc de acesta El le-a condus prin deşert la Marea Roşie. – Imagine 3
4
În timpul zilei Dumnezeu le-a condus printr-un stâlp de nor, care stătea întotdeauna în faţa lor şi nu dispăru niciodată. – Imagine 4
5
În timpul nopţii Dumnezeu le-a condus printr-un stâlp de foc, care le-a luminat drumul. – Imagine 5
6
Exodul 14:1-14 Până la urmă Dumnezeu le-a condus până la malul Mării Roşii, unde şi-au întins o tabără. – Imagine 6
7
În acest timp Faraon şi egiptenii s-au răzgândit şi au vrut să aducă înapoi evreii ca şi pe sclavii lor – exact cum Dumnezeu l-a avertizat pe Moise. – Imagine 7
8
Faraon s-a suit pe carul de luptă, şi-a luat oamenii de război şi 600 de care de luptă să urmărească evreii, care au fugit. – Imagine 8
9
Când oamenii evadaţi au văzut soldaţii apropiinduse, au strigat înspăimântaţi. – Imagine 9
10
– Ne-aţi adus afară în deşert pentru a muri? – se plângeau lui Moise. – Mai bine eram în viaţă în Egipt, decât să murim în deşert. – Imagine 10
11
– Nu vă fie frică, – răspunse Moise. – Staţi liniştiţi şi veţi vedea salvarea Domnului. El se va lupta pentru noi, şi nu veţi revedea egiptenii niciodată. – Imagine 11
12
Exodul 14:15-31 – Spune poporului să pornească înainte, – spuse Dumnezeu lui Moise. – Apoi ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare şi despic-o ca poporul să treacă prin mare pe uscat. Moise a procedat astfel. – Imagine 12
13
Foştii sclavi au văzut că stâlpul de nori care mergea înaintea lor şi-a schimbat locul şi a mers între ei şi egiptenii care erau în urma lor. În noaptea aceea ai avea lumină, iar egiptenii erau în întuneric. – Imagine 13
14
Dumnezeu a trimis un vânt puternic dinspre est care a uscat marea şi marea s-a retras. – Imagine 14
15
Poporul a trecut prin mijlocul mării, iar apele stăteau ca un zid la ambele părţi ale lor. – Imagine 15
16
Egiptenii au încercat să le urmărească, dar Dumnezeu le-a blocat roţile carurilor de luptă, şi s-a ivit o încurcătură între trupe. – Imagine 16
17
– Dumnezeu luptă împotriva noastră! – strigau. – Imagine 17
18
Apoi Dumnezeu l-a instruit pe Moise să-şi ridice mâinile peste mare. De dimineaţă zidurile de apă au căzut, şi calea uscată a dispărut. Întreaga armată a lui Faraon a pierit. Nimeni nu a supravieţuit. – Imagine 18
19
Cei care stăteau în siguranţă pe mal ştiau că Dumnezeu le-a salvat după cum le promise, şi au crezut în El. Şi-au dat seama şi de faptul că Moise era robul lui Dumnezeu – cea mai potrivită persoană pentru a le călăuzi. – Imagine 19
20
Exodul 15:1-21 Moise şi cei care au fost salvaţi au cântat laudă lui Dumnezeu pentru că le salvase. – Imagine 20
21
Sora lui Aaron, Miriam, profetesa şi femeile au luat în mână tamburine şi au condus dansul de sărbătoare. – Imagine 21
22
Imagine 22