Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moise şi şerpii înfocaţi

Placeholder blurb for FB_Moses_Serpent. Awaiting translation into RO.
Contribuit de Moody Publishers
1
Poporul israeliţilor a părăsit Egiptul. Dumnezeu le-a eliberat dintr-o viaţă de sclavie, şi le-a condus spre o ţară nouă pe care le promise. – Imagine 1
2
Moise fusese ales de Domnul să conducă poporul. Dumnezeu le-a promis că va avea grijă de toate nevoile lor pe drum. Dacă vor asculta de Dumnezeu, El îi va binecuvânta, neascultarea însă va duce la probleme. – Imagine 2
3
Când au ajuns la Cades, în Deşertul Paran, şi-au deschis corturile. Apoi s-a întâmplat ceva ce a avut ca rezultat o întârziere de 40 de ani şi rătăcirea în deşert. – Imagine 3
4
Când au auzit relatarea despre cât de greu va fi să ocupe ţara promisiunii, Canaanul, nu au avut încredere în promisiunea lui Dumnezeu de a le ajuta. Au refuzat să-şi continue drumul. Au ameninţat că vor alege un nou conducător care să le ducă înapoi în Egipt. – Imagine 4
5
Aşadar, din cauza necredinţei lor, Dumnezeu i-a spus lui Moise – Oamenii aceştia, care mi-au văzut gloria şi miracolele, nu vor intra în ţara promisiunii, numai copiii lor. – Imagine 5
6
Israeliţii au întâmpinat tot feluri de probleme, pentru că şi-au întors spatele lui Dumnezeu. Nu au găsit apă, şi atât lor, cât şi animalelor l-i s-a făcut sete. – Imagine 6
7
S-au plâns lui Moise amarnic – De ce ne-ai făcut să părăsim Egiptul? Mai bine am fi murit, decât să ajungem în locul acesta teribil. – Imagine 7
8
Moise a vorbit cu Domnul despre plângerea lor, iar El i-a spus ce să facă – Adună poporul şi vorbeşte cu stânca, şi acesta vă va da apă. – Imagine 8
9
Moise a ascultat pe Domnul şi a adunat poporul în faţa stâncii din afara taberei. Apoi a lovit stânca cu toiagul. – Imagine 9
10
Dumnezeu a făcut ca stânca să dea apă curată, şi atât oamenii cât şi animalele au băut din ea. Setea însă nu era singura problemă cu care s-a întâlnit poporul în deşert. – Imagine 10
11
Înaintea lor era bastionul edomiţilor cu războinici gata să se repeadă asupra oricine se apropia. – Imagine 11
12
Moise a trimis nişte mesageri la regele Edomului să ceară permisiune să treacă prin ţara lor, pe drumul regesc – Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii şi nici nu vom bea apă din fântâni, – au promis ei. – Imagine 12
13
Regele Edomului era vestit pentru puterea lui, nu pentru îndurare. Răspunsul lui a fost clar. – Imagine 13
14
– Dacă îndrăzniţi să treceţi prin ţinutul meu, vă voi ieşi înainte cu sabia. – Imagine 14
15
Deci Moise a dus poporul departe de Edom, şi astfel au ajuns la Muntele Hor. Acolo au întâlnit o primejdie chiar şi mai mare. – Imagine 15
16
Armata canaaniţilor a venit împotriva lor. – Imagine 16
17
Oamenii s-au întors spre Dumnezeu în nevoia lor, văzând că au nevoie de ajutor. Dumnezeu a fost gata să le ajute. – Imagine 17
18
A avut loc o luptă mare, şi Dumnezeu l-a ajutat pe poporul Israelului să aibă o victorie grozavă. – Imagine 18
19
Însă în ciuda ajutorului primit de la Dumnezeu, acest popor nu şi-a încredinţat viaţa în mâinile Sale. În timp ce şi-au continuat drumul în jurul ţării Edomului, ei au început să mormăie. – Imagine 19
20
S-au plâns despre faptul că s-au obosit de călătorie şi sunt sătuli de căutarea apei. S-au plâns şi de mană, mâncarea trimisă de Dumnezeu în fiecare zi. – Imagine 20
21
Nu numai că au spus lucruri urâte despre Moise, dar au vorbit şi împotriva lui Dumnezeu. Astfel El a decis să le înveţe că revolta e păcat care se pedepseşte. – Imagine 21
22
Deodată au apărut nişte şerpi înfocaţi, şi au început să muşte izraeliţii îngroziţi. – Imagine 22
23
Oamenii au încercat să fugă, dar şerpii erau peste tot. Nu era scăpare. – Imagine 23
24
Mulţi dintre izraeliţi erau pe moarte din cauza muşcăturilor mortale. – Imagine 24
25
Oamenii au venit la Moise şi i-au zis – Am fost neascultători faţă de Domnul, şi am vorbit împotriva Lui. Te rugăm să-I ceri să dispară aceşti şerpi. – Imagine 25
26
Astfel Moise s-a rugat, şi Domnul i-a spus ce să facă – Fă un şarpe înfocat din bronz, şi pune-l pe o poznă. Toţi cei care au fost muşcaţi şi se uită la şarpele de bronz, vor trăi. – Imagine 26
27
Şi totul s-a întâmplat aşa cum a spus Dumnezeu. Cei care au avut încredere în Dumnezeu şi s-au uitat la şarpele de bronz, au trăit. Cei care au refuzat acest lucru, au murit. – Imagine 27
28
În felul în care Dumnezeu a pregătit o cale ca izraeliţii să fie eliberaţi de sub pedeapsa păcatelor, El a pregătit o cale şi pentru iertarea noastră. – Imagine 28
29
Când Isus a murit pe cruce, semnificaţia şarpelui de bronz a devenit clară. Isus a zis: „Aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viaţă veşnică.” Ioan 3:14–15 – Imagine 29
30
Imagine 30