Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Moise pe muntele Sinai

Moise primește cele 10 Porunci și alte legi de la Dumnezeu pe Muntele Sinai.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Exodul 19 Cu trei luni după trecerea peste Marea Roşie izraeliţii şi-au întins tabăra în deşert lângă muntele Sinai. – Imagine 1
2
Moise s-a urcat pe munte, unde Dumnezeu i-a vorbit. – Aţi văzut cum v-am adus afară din Egipt. Spune-le izraeliţilor: dacă mă ascultaţi, veţi fi ai mei dintre toate popoarele, vă voi face poporul meu drag, o împărăţie de preoţi şi o naţiune sfântă. – Imagine 2
3
Moise a venit jos de pe munte să le spune conducătorilor (bătrânilor) ceea ce le-a promis Domnul. Iar poporul a răspuns împreună, zicând: – Vom face tot ce a zis Domnul. – Imagine 3
4
Moise s-a urcat iar pe munte, să dea răspunsul lor lui Dumnezeu. – Imagine 4
5
Dumnezeu i-a zis lui Moise: – Voi veni la tine într-un nor gros, ca poporul să mă audă vorbindu-ţi, ca să aibă încredere în tine. Moise i-a transmis faptul că izraeliţii sunt gata să- l asculte pe Dumnezeu. – Imagine 5
6
– Spune-i poporului să se pregătească să se sfinţească astăzi şi mâine, – i-a comandat Dumnezeu. – Să-şi spele hainele şi să fie gata pentru a treia zi, pentru că atunci voi coborî. – Imagine 6
7
Dumnezeu i-a zis lui Moise să aşeze nişte limite în jurul muntelui, pentru că cei care îl vor atinge, vor muri. Numai atunci să se apropie de munte când trompeta va suna lung. – Imagine 7
8
Moise le-a dat tuturor instrucţiunile lui Dumnezeu. Şi-au spălat hainele şi s-au pregătit să se sfinţească pentru Dumnezeu. – Imagine 8
9
În dimineaţa celei de-al treilea zi au venit tunete şi fulgeri, şi s-a văzut un nor gros peste munte. – Imagine 9
10
S-a auzit sunetul puternic al unei trompete şi s-au tremurat cu toţii. Moise a condus poporul la piciorul muntelui. – Imagine 10
11
Domnul a coborât în foc pe muntele Sinai. S-a ridicat un fum ca din cuptor, şi tot muntele sa cutremurat. Sunetul trompetei a sunat tot mai tare. – Imagine 11
12
Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui. – Imagine 12
13
– Avertizează poporul să stea departe de limitele din împrejurul muntelui şi sfinţeşte-l, – spuse Dumnezeu lui Moise. Apoi întoarce-te pe munte cu Aaron. – Imagine 13
14
Moise a coborât să avertizeze poporul că muntele este sfânt şi să nu se apropie mai mult. Apoi el şi Aaron s-au întors pe vârf. – Imagine 14
15
Exodul 20 Dumnezeu le-a dat nişte porunci pe care să le ţină pentru a avea o viaţă care Îi place Lui. – Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. – Imagine 15
16
– Nu face obiecte în faţa cărora să te închini sau să te apleci, şi nu te închina în faţa niciunui lucru, numai în faţa Domnului Dumnezeu. – Imagine 16
17
– Nu ia numele Domnului în deşert. – Imagine 17
18
– Să munceşti timp de şase zile, dar ziua a şaptea este o zi de odihnă închinată Domnului. – Imagine 18
19
– Cinsteşte-ţi tatăl şi mama pentru a avea o viaţă lungă în ţara pe care Domnul Dumnezeu v-o dă. – Imagine 19
20
– Să nu ucizi. – Imagine 20
21
– Să nu comiţi adulter. – Imagine 21
22
– Să nu furi. – Imagine 22
23
– Să nu minţi. – Imagine 23
24
– Să nu pofteşti nimic din ceea ce îi aparţine altcuiva. – Imagine 24
25
Poporul a rămas la o distanţă sigură, tremurând de frică. Dumnezeu i-a dat lui Moise şi alte instrucţiuni pentru a trăi în pace cu El şi cu ceilalţi (Exodul 21-23). – Imagine 25
26
Exodul 24 Moise a scris comandamentele lui Dumnezeu, apoi le-a spus tuturor ceea ce-i poruncise Dumnezeu. – Imagine 26
27
– Vom face tot ce a zis Domnul, – au răspuns cu toţii. – Imagine 27
28
În dimineaţa următoare Moise a construit un altar lui Dumnezeu la piciorul muntelui. S-au sacrificat nişte tauri, şi jumătate din sângele lor s-a stropit pe altar, iar restul s-a pus în nişte străchini. Apoi Moise lea citit încă o dată legile lui Dumnezeu. – Imagine 28
29
– Vom face tot ce a zis Domnul, – au promis ei. – Îl vom asculta. Apoi Moise a stropit sângele şi pe ei şi a zis: – Aceasta este sângele legământului (a contractului) încheiat între noi şi Dumnezeu. – Imagine 29
30
Apoi Moise a dus conducătorii pe munte, unde L-au văzut pe Dumnezeu, dar El le-a cruţat viaţa. Sub picioarele lui Dumnezeu era un fel de pavaj de safir străveziu. Conducătorii au mâncat şi au băut pe munte. – Imagine 30
31
Apoi Dumnezeu l-a rugat pe Moise să se ducă singur pe vârful muntelui, unde va scrie poruncile pe table de piatră. Iosua, care a condus izraeliţii în luptă, l-a însoţit pe Moise până la jumătatea drumului, unde l-a aşteptat să se întoarcă. – Imagine 31
32
Norul a acoperit muntele pentru şase zile, după care, în ziua a şaptea Dumnezeu l-a chemat pe Moise. El a intrat în nor, unde a petrecut 40 de zile şi nopţi. – Imagine 32
33
Imagine 33