Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Când Moise era pe muntele Sinai, Dumnezeu i-a dat instrucţiuni pentru a construi un loc unde El ar putea locui între popor. – Imagine 1
2
Au trebuit să numească acest loc Cortul, şi era construit din materiale care au putut fi împachetate şi mişcate în timp ce poporul călătorea prin pustie. – Imagine 2
3
Pentru construirea Cortului au avut nevoie de metale scumpe, lemne de calitate, piele, materiale preţioase, fire vopsite, lemne şi pietre preţioase. Când evreii au plecat din Egipt, egiptenii le-au dat daruri preţioase – Imagine 3
4
Exodul 35:4-29 Când Moise a coborât de pe munte, le-a zis: – Dumnezeu doreşte ca cei ce sunt gata să Îi aducă daruri pentru a construi un Cort. Avem nevoie de metale şi pietre preţioase, lemn masiv de salcâm, pânze şi materiale. Avem nevoie şi de meşteri. – Imagine 4
5
Poporul a venit cu daruri şi le-au dat pentru construirea Cortului. Au adus bijuterii şi obiecte făcute din aur, argint şi bronz, piei de berbeci, alte piei şi lemn de salcâm. – Imagine 5
6
Oamenii au dat cu bucurie pânză, păr de capră şi fire preţioase în culorile albastru, purpuriu şi cărămiziu. Alţii au dat untdelemn, mirodenii şi pietre preţioase. – Imagine 6
7
Exodul 35:30-35 Dumnezeu i-a zis lui Moise că acest lucru trebuie însărcinat lui Beţaleel şi Oholiab, doi meşteri înţelepţi. Aceştia erau plini de Duhul lui Dumnezeu astfel încât aveau toată cunoaşterea necesară pentru a lucra cu metale, lemne şi celelalte materiale în mod artistic. – Imagine 7
8
Exodul 36:1-7 Chiar şi alţi meşteri le-au ajutat să facă tot ceea ce le-a încredinţat Dumnezeu. – Imagine 8
9
Poporul venea cu daruri în fiecare dimineaţă. În curând aveau mai mult decât era necesar, iar Moise le-a rugat să se oprească. – Imagine 9
10
Exodul 38:9-20 După planul lui Dumnezeu trebuia făcut un curte mare (46m x 23m). Erau 20 de stâlpi pe părţile mai lungi şi zece pe părţile mai scurte, fiecare stâlp făcut din lemn cu picioare de bronz, cârlige şi vârfuri de argint. Între aceşti stâlpi erau nişte pânze de in subţire răsucit. – Imagine 10
11
Poarta curţii Cortului întotdeauna trebuia ridicat spre est. Perdelele la intrare erau broderii din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit. – Imagine 11
12
În curte trebuia aşezat Cortul (13,5m x 4,5m). Sa construit un cadru solid din lemn, care s-a acoperit cu patru învelişuri. Întâi, era o pânză de in subţire răsucit, apoi un strat din păr de capră, pe care s-a aşezat un strat de piei de berbeci vopsite în roşu. Pe acestea s-a aşezat un înveliş făcut din piei de animale (probabil viţei). – Imagine 12
13
Exodul 36: Cortul trebuia împărţit în două încăperi separate printr-o perdea groasă din broderii cu figuri de îngeri în albastru, purpuriu şi cărămiziu. Doar preoţii au fost lăsaţi să intre în Locul Sfânt. – Imagine 13
14
Nimeni nu putea intra în spatele perdelei în Locul Preasfânt (Sfântul Sfinţilor), numai Marele Preot. El avea voie să intre o dată pe an să aducă sângele unui animal pentru a se împăca cu Dumnezeu după toate păcatele comise. – Imagine 14
15
Exodul 37:1-9 Singurul obiect care se putea aşeza în Locul Preasfânt era chivotul făcut din lemn de salcâm, acoperit cu aur. Capacul era făcut din aur curat cu doi heruvimi cu feţele îndreptate una către alta, aripile cărora s-a întâlnit şi a acoperit capacul chivotului. Prezenţa lui Dumnezeu era să fie peste acest chivot. – Imagine 15
16
S-au făcut nişte pârghii acoperite cu aur şi un înveliş pentru ca preoţii să poată purta chivotul. – Imagine 16
17
Exodul 37:10-16 În Locul Sfânt s-a făcut o masă din lemn de salcâm acoperit cu aur. Şi aceasta avea pârghii aurii pentru a o putea mişca. Avea farfurii, castroane şi ceşti, toate făcute din aur. În fiecare săptămână aveau să aşeze pe ea 12 pâini, reprezentând cele 12 triburi ale lui Israel. – Imagine 17
18
S-a mai aşezat un sfeşnic cu şapte braţe pentru a ilumina Locul Sfânt. – Imagine 18
19
Exodul 37:25-29 Cea de-a treia mobilă pentru Locul Sfânt era altarul din aur. Preoţii au folosit acest altar pentru arderea unor arome (răsină, mastic, mirodenii şi tămâie) în fiecare dimineaţă şi seară pentru a face un miros plăcut lui Dumnezeu. – Imagine 19
20
Exodul 38:8 Pentru ca preoţii să poată să îşi spele mâinile şi picioarele înainte să-l slujească pe Dumnezeu în Cort, s-a făcut un lighean mare de bronz. Acesta trebuia aşezat în curte, în faţa Locului Sfânt. – Imagine 20
21
Exodul 38:1-7 În curte s-a făcut un altar din lemn de salcâm acoperit cu bronz. La fiecare colţ al altarului erau coarne poleite cu bronz. – Imagine 21
22
Altarul s-a făcut pentru ca oamenii să aducă un animal mascul fără nici un defect, boi, oi, berbeci (sau păsări dacă erau săraci). A trebuit să-şi pună mâna pe animal pentru a arăta faptul că animalul va fi jertfit pentru ei să facă ispăşire pentru el în faţa lui Dumnezeu (Levitic 1:4). – Imagine 22
23
Animalele s-au sacrificat şi sângele lor a fost stropit pe altar. Această sânge vărsată le-a dat şansa ca Dumnezeu să le ierte pentru păcatele comise. Apoi animalul s-a sacrificat pe altar. – Imagine 23
24
Exodul 39 Pentru preoţi s-au făcut nişte haine din pânză albă. Pentru Marele Preot s-au făcut nişte haine speciale. Aceasta avea o robă albastră fără mâneci. – Imagine 24
25
Şi pe marginea acestei robe de jur împrejur s-au pus clopoţei de aur curat cu nişte rodii între ele făcute din fir răsucit. Când Marele Preot se ducea în Locul Preasfânt, cei din afara Cortului au auzit sunetele clopoţeilor şi ştiau că era în viaţă. – Imagine 25
26
Peste robă s-a purtat un efod cu broderie abundentă cu fire din aur, fire albastre, purpurii şi cărămizii. Era făcut din două părţi legate la umeri cu nişte agrafe din aur. Fiecare agrafă era ornamentată cu o piatră de onix gravată. – Imagine 26
27
Pe cap Marele Preot avea o tiară de in subţire, care s-a legat împrejurul capului. – Imagine 27
28
Deasupra tiarei, pe fruntea lui Aaron s-a făcut o placă din aur curat legat cu un şnur albastru, şi au gravat pe ea inscripţia „Sfinţenie Domnului”. – Imagine 28
29
Pentru Marele Preot s-a făcut şi un pieptar special. În el erau 12 pietre preţioase, pe care erau gravate numele celor 12 de triburi ale Israelului. (Lista pietrelor poate fi găsit în Exodul 39:10-13) – Imagine 29
30
Exodul 40 Când totul era gata, s-a înălţat Cortul în mijlocul taberei cu trei triburi pe fiecare parte a acestuia. Mobilierul Cortului s-a aşezat la loc. – Imagine 30
31
Moise a aşezat cele două table de piatră cu legile lui Dumnezeu în chivot şi a pus capacul peste acesta. – Imagine 31
32
Când totul a fost gata şi Aaron şi fiii săi s-au spălat şi şi-au pus roabele, gloria lui Dumnezeu a umplut Cortul. – Imagine 32
33
Deasupra acestuia era norul lui Dumnezeu în timpul zilei şi focul lui Dumnezeu în fiecare noapte. Când norul s-a înălţat, izraeliţii au demontat Cortul şi au călătorit mai departe prin pustie. Apoi şi-au ridicat tabăra şi l-au montat iar. Prezenţa lui Dumnezeu a rămas cu ei oriunde au călătorit. – Imagine 33
34
Imagine 34