Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Neemia: Începerea reconstruirii Ierusalimului

Când Neemia află că zidurile Ierusalimului nu fuseseră reconstruite, Îi cere lui Dumnezeu o oportunitate să preia sarcina.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Neemia lucra ca paharnicul de încredere al împăratului Artaxerxes, domnitorul Imperiului mezilor şi al perşilor. – Imagine 1
2
Neemia era un evreu care locuia în Susa. Cu mulți ani în urmă, evreii au fost captivați de către babilonieni. Când mezii şi perşii au învins babilonienii, mulţi evrei, ca şi Neemia, au rămas în noul imperiu. Unii însă s-au întors în Ierusalim, şi au reconstruit Templul. – Imagine 2
3
Într-o zi Neemia a primit o vizită de la Hanani, unul dintre fraţii săi, care locuia în Ierusalim. Neemia i-a întrebat despre oraş şi evreii care locuiau acolo. – Imagine 3
4
El i-a explicat că zidurile dărâmate sunt în continuare în ruini. Porţile oraşului fuseseră arse. – Imagine 4
5
Evreii nu au nici un fel de protecţie, şi trăiesc în necaz şi ruşine. Când Neemia auziseră aceste lucruri, s-a aşezat şi a început să plângă. – Imagine 5
6
A bocit, a postit şi s-a rugat câteva zile. Şi-a mărturisit păcatele şi păcatele poporului său. Ştia că Dumnezeu a promis că dacă poporul său se va întoarce la El, şi Îl ascultă, El le va duce înapoi în ţara lor. Neemia l-a rugat pe Dumnezeu să-l ajute să vorbească cu Împărat despre această situaţie. – Imagine 6
7
Puţin mai târziu Neemia servea vin Împăratului când acesta l-a întrebat:<br/>– De ce ai faţa aşa tristă?<br/>– Să trăiască împăratul pe vecie! răspunse Neemia. Cum să nu am faţa tristă când Ierusalim este în ruine, iar porţile ei au fost mistuite de foc?<br/>– Ce-mi ceri? m-a întrebat împăratul. – Imagine 7
8
Împăratul i-a dat lui Neemia tot ce acesta ceruse, inclusiv scrisori şi o armată pentru apărarea sa. I-a dat şi permisiune să ia din pădurea Împăratului lemne pentru grinzi pentru porţile oraşului. – Imagine 8
9
Neemia a pornit pe drumul lung spre Ierusalim. – Imagine 9
10
Când a ajuns, s-a odihnit trei zile, dar nu a spus nimănui despre planul său legat de reconstruirea zidurilor. – Imagine 10
11
Apoi a luat câţiva oameni într-o noapte, şi a pornit în secret să inspecteze zidurile. – Imagine 11
12
A pornit de la Poarta Văii spre Poarta Gunoiului. Zidurile erau în ruini, iar porţile erau arse. Curând era nevoit să-şi continuie drumul pe jos, pentru că drumul era blocat de pietre. – Imagine 12
13
Apoi a chemat conducătorii şi pe cei care puteau lucra:<br/>– Vedeţi starea nenorocită în care ne aflăm! Haideţi să reconstruim zidul Ierusalimului, ca să nu mai fim de ruşine!<br/>Neemia i-a spus despre Dumnezeu care era cu ei, şi că Împăratul îi suportă pe deplin. – Imagine 13
14
Ei au răspuns:<br/>– Haidem să zidim!<br/>Şi au început imediat munca. – Imagine 14
15
Erau însă nişte inamici ai evreilor care nu vroiau ca zidurile să fie reconstruite. Horonitul Sanbalat, slujitorul amonit Tobia şi arabul Gheşem i-au batjocorit şi i-au dispreţuit:<br/>– Ce faceţi voi acolo? au întrebat. Vă răzvrătiţi împotriva împăratului?<br/>Dar Neemia a răspuns:<br/>– Dumnezeu ne va da izbândă! Noi, slujitorii Lui, vom începe să rezidim. Cât despre voi, nu aveţi nici moştenire, nici drepturi în Ierusalim. – Imagine 15
16
Pentru a afla ce se va întâmpla, descărcaţi "Neemia: Învingerea opoziţiei". – Imagine 16