Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Neemia: Învingerea opoziţiei

În timp ce zidurile Ierusalimului sunt reînălțate, Neemia trebuie să înfrunte amenințări, intrigi și opoziție din partea lucrătorilor.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Deşi erau batjocoriţi de către inamicii lor, muncitorii au început să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Fiecare familie sau grup a reparat o secţiune a zidului. – Imagine 1
2
Marele preot Eliaşib şi ceilalţi preoţi au muncit pe reconstruirea Porţii Oilor. – Imagine 2
3
Li s-au alăturat leviţii, preoţii şi oamenii din oraşele şi satele apropiate. – Imagine 3
4
Când Sanballat a auzit că reconstruirea progresează, s-a înfuriat. I-a batjocorit în faţa armatei samariei:<br/>– Ce fac amărâţii aceştia de iudei? Vor reface ei zidul? Vor aduce ei jertfe? Vor isprăvi ei vreodată? Vor da ei viaţă unor pietre acoperite de grămezi de moloz şi arse de foc? – Imagine 4
5
Amonitul Tobia, care era în preajma lui, a zis:<br/>– Şi chiar dacă zidesc, până şi o vulpe, dacă se va sui pe el, le va putea dărâma zidul lor de piatră! – Imagine 5
6
Zidarii s-au rugat şi au continuat munca până când zidurile stăteau la jumătate din înălţimea lor. – Imagine 6
7
Când Sanbalat, Tobia, arabii, amoniţii şi aşdodiţii au auzit că spărturile începeau să fie astupate, s-au mâniat foarte tare, şi au plănuit să atace Ierusalimul şi să provoce tulburare. – Imagine 7
8
Evreii s-au rugat la Dumnezeu, şi au pus o strajă care să le apere zi şi noapte. – Imagine 8
9
Neemia a avut noi probleme. Zidarii au început să se plângă că sunt extenuaţi şi că sunt pe capătul puterilor. Alţii l-au avertizat pe Neemia că inamicii lor plănuiau să oprească proiectul. – Imagine 9
10
Neemia a pus bărbaţi armaţi cu săbii, cu suliţe şi cu arcuri pe ziduri. Cel ce suna din trâmbiţă era lângă el.<br/>– Nu vă fie frică de ei!, i-a încurajat Neemia, Dumnezeul cel atotputernic va lupta pentru voi! – Imagine 10
11
De atunci înainte jumătate din popor a muncit, iar cealaltă jumătate a păzit oraşul înarmat cu săbii, suliţe, arcuri şi platoşe. Şi cei care zideau purtau arme. – Imagine 11
12
Munca a ţinut din zori până la ivirea stelelor, iar Neemia i-a amintit:<br/>– Dumnezeul nostru va lupta pentru noi! – Imagine 12
13
S-a mai ivit o problemă. Unii evrei mai săraci au luat împrumut de la fraţii lor mai bogaţi ca să-şi poată plăti taxele. Evreii bogaţi au cerut şi dobândă pe aceste sume. Cei care nu puteau plăti, au trebuit să dea ogoarele şi copiii lor au fost luaţi ca sclavi. Mulţi dintre ei nu au putut cumpăra grâne. – Imagine 13
14
Neemia s-a înfuriat, şi a chemat o adunare. A vorbit astfel oficialilor şi nobililor:<br/>– Voi împrumutaţi cu dobândă pe fraţii voştri şi vă vindeţi poporul?<br/>La început bogaţii au tăcut, apoi au spus:<br/>– Vom returna totul. Nu vom mai cere nimic de la ei. Vom face cum spui. – Imagine 14
15
Neemia a adunat preoţii şi i-a pus pe nobili şi oficiali să jure înaintea lor că vor face precum au promis. Toţi au răspuns „Amin”, şi L-au lăudat pe Domnul. – Imagine 15
16
Munca a continuat până când toate spărturile au fost reparate. Numai porţile au mai trebuit renovate. Sanbalat şi Gheşem i-au trimis mesaj lui Neemia:<br/>„Hai să ne întâlnim într-unul din satele din valea Ono.” – Imagine 16
17
Au plănuit să-l scoată pe Neemia din Ierusalim ca să-L omoare. Neemia însă a răspuns:<br/>– Sunt ocupat cu un mare proiect. De ce să se oprească poporul din muncă până când vă vizitez? – Imagine 17
18
Au trimis acelaşi mesaj de trei ori, dar Neemia a refuzat să părăsească Ierusalimul. Apoi i-au   trimis o scrisoare, acuzându-l că plănuieşte să se revolte împotriva Împăratului mezilor şi ai perşilor.<br/>– Nu este adevărat!, răspunse Neemia.<br/>Apoi s-a rugat la Dumnezeu:<br/>– Întăreşte-mi braţele! – Imagine 18
19
Însă Tobia şi Sambalat nu au renunţat, şi au cumpărat un om din Ierusalim numit Şemaia, care l-a avertizat pe Neemia despre planul conform căruia urmau să-l ucidă în acea noapte, şi i-a sugerat să se ascundă în Templu şi să închidă uşile după el. Acolo nu îl vor căuta, pentru că numai preoţii umblau în Templu. – Imagine 19
20
Neemia ştia că nu ar fi corect să intre în Templu:<br/>– Să fug? Să intru în Templu ca să-mi scap viaţa? Nu mă voi duce! – Imagine 20
21
După 52 de zile de la începutul construcţiei, proiectul s-a finalizat. – Imagine 21
22
Cei care i s-au opus proiectului s-au temut, pentru că ştiau: munca s-a terminat cu ajutorul lui Dumnezeu. – Imagine 22
23
Imagine 23