Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus era lângă Lacul Galileii, când s-au adunat mulţimi mari în jurul Lui, nerăbdători săL audă vorbind. – Imagine 1
2
Astfel Isus s-a urcat întro corabie, aproape de ţărm, iar mulţimea s-a apropiat pe mal. Atunci Isus le-a zis următoarea parabolă. – Imagine 2
3
Semănătorul a ieşit să semene. Unele seminţe au căzut pe drum, şi au venit păsările şi le-au mâncat. – Imagine 3
4
Altele au căzut pe locuri stâncoase, unde au început să crească, dar neavând pământ, nu au avut nici rădăcini. Când soarele a răsărit, a uscat seminţele, iar acestea s-au veştejit. – Imagine 4
5
Altele au căzut între spini, care au crescut şi le-au înecat, astfel acestea nu au dat roadă. – Imagine 5
6
Celelalte seminţe au căzut pe pământ bun şi au dat roadă: unele de treizeci de ori mai mult, altele de şaizeci de ori, iar altele au produs o sută de ori mai multă roadă. – Imagine 6
7
Isus le-a zis oamenilor: – Cine are urechi de auzit să audă! – Imagine 7
8
Mai târziu ucenicii au întrebat pe Isus: – De ce vorbeşti în parabole? – Imagine 8
9
Isus a citat vorbele lui Isaia scrise cu mult timp în urmă: – Aceşti oameni au ochi, dar nu văd şi au urechi, dar nu înţeleg, să nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să se vindece. – Imagine 9
10
– Binecuvântaţi sunt ochii voştri, pentru că văd, şi urechile voastre, pentru că aud! – le-a explicat Isus. – Ascultaţi ce înseamnă parabola semănătorului. – Imagine 10
11
Sămânţa semănată este ca şi cuvântul lui Dumnezeu. La unii această sămânţă cade ca şi pe drum. Când aud cuvântul lui Dumnezeu, Satana vine şi răpeşte ceea ce fusese semănat. – Imagine 11
12
Alţii sunt ca şi sămânţa semănată pe locuri stâncoase. Ei primesc cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au rădăcină, astfel necazul şi persecuţia îi fac să cadă. – Imagine 12
13
Alţii primesc Cuvântul ca şi solul spinos. Aud mesajul lui Dumnezeu, dar îngrijorările lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi tânjeala pentru diferite lucruri le fac neroditori. – Imagine 13
14
Restul sunt ca şi sămânţa, care cade în pământ bun. Ei aud Cuvântul lui Dumnezeu şi-l înţeleg. – Imagine 14
15
Aceştia aduc roadă şi prin viaţa consacrată lui Dumnezeu produc de treizeci de ori, de şaizeci de ori sau de o sută de ori mai mult. – Imagine 15
16
Imagine 16