Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Parabola vierilor

Pilda lui Isus despre vierii care bat sau omoară slujitorii trimiși de către proprietar pentru a colecta partea lui din recoltă. Aceștia chiar îl omoară pe fiul proprietarului.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Muţi au venit în Ierusalim pentru a sărbători Paştele. Printre ei se aflau şi cei care plănuiau să Îl aresteze pe Isus. Şi aceştia i s-au alăturat celor care Îl ascultau pe Isus în curtea Templului. – Imagine 1
2
Isus ştia că conducătorii preoţilor, cărturarii şi bătrânii Îl ascultă, de aceea a spus următoarea pildă: – Imagine 2
3
„Un om a plantat o vie şi a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. – Imagine 3
4
Apoi a arendat-o unor viticultori, care să aibă grijă de pământ, să colecteze roadele, şi să îi dea şi lui o parte. După aceea a plecat. – Imagine 4
5
Când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe unul dintre sclavii săi la vieri, ca să-i ia partea cuvenită din roade. – Imagine 5
6
Vierii însă au pus mâna pe el, l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale. – Imagine 6
7
A trimis iarăşi la ei un alt rob, ei însă l-au rănit la cap şi l-au batjocorit. – Imagine 7
8
A mai trimis un altul, pe care l-au prins şi l-au omorât. Au venit şi mulţi alţii să-i ia partea cuvenită din roade, dar şi pe ei i-au bătut sau i-au omorât.” – Imagine 8
9
Cei care plănuiau să-L omoare pe Isus, au ascultat parabola, iar Isus a continuat: – Imagine 9
10
„Omul nu a mai avut pe nimeni, numai fiul preaiubit.<br/>– Vor primi cu cinste pe fiul meu, – s-a gândit, şi l-a trimis şi pe el. – Imagine 10
11
Vierii însă au zis între ei: <br/>– Iată moştenitorul, veniţi să-l omorâm, şi moştenirea va fi a noastră.<br/>Şi au pus mâna pe fiu, l-au omorât şi i-au aruncat trupul afară din vie.” – Imagine 11
12
Isus a întrebat:<br/>– Ce va face stăpânul viei? – Imagine 12
13
– Pe ticăloşii aceia îi va nimici printr-o moarte groaznică, iar via le-o va arenda altor vieri, care la vremea potrivită îi vor da partea cuvenită din roade, – au răspuns. (Matei 21:41) – Imagine 13
14
Unii au spus:<br/>– Să nu se întâmple una ca asta! – Imagine 14
15
Isus s-a uitat pe ei, şi a întrebat:<br/>– Atunci ce înseamnă următorul pasaj unde a fost scris: „Piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului” (Psalmii 118:22)? Oricine cade peste piatra aceea va fi sfărâmat în bucăţi, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi. – Imagine 15
16
Cărturarii şi conducătorii preoţilor au vrut să-L aresteze imediat, pentru că ştiau că pilda este despre ei. Însă le-a fost frică de popor, căci ei au crezut în Isus ca într-un profet. – Imagine 16
17
Imagine 17