Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Parabola celor doi fii

Un fiu este indignat când tatăl său îl primește pe fratele său mai mic, risipitorul.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Colectorii de taxe şi păcătoşii L-au ascultat mult pe Isus. Acest lucru l-a făcut pe Farisei şi cărturar săi murmure că Isus îi primeşte pe păcătoşi. – Imagine 1
2
El însă le-a spus următoarea pildă: „Un om avea doi fii. Cel tânăr dintre ei i-a zis tatălui: – Tată, dă-mi partea din moşie care mi se cuvine! Şi tatăl a împărţit între ei averea. – Imagine 2
3
Peste câteva zile fiul cel tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară îndepărtată. – Imagine 3
4
Până ce avea bani, avea şi prieteni noi. – Imagine 4
5
Şi-a risipit averea… – Imagine 5
6
…ducând o viaţă destrăbălată. – Imagine 6
7
După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să ducă lipsă. – Imagine 7
8
Prietenii lui nu l-au mai recunoscut. – Imagine 8
9
S-a dus şi s-a alipit de unul din cetăţenii acelei ţări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui să-i pască porcii. Ar fi dorit el să se sature din roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. – Imagine 9
10
Şi-a venit în fire şi şi-a zis: – Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici. – Imagine 10
11
Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: „Tată, am păcătuit împotriva Cerului şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mi ca pe unul din argaţii tăi!” – Imagine 11
12
Şi s-a sculat şi s-a dus la tatăl lui. În timp ce el era încă departe, tatăl l-a văzut şi i s-a făcut milă de el. A alergat la el, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat. – Imagine 12
13
– Tată, am păcătuit împotriva Cerului şi înaintea ta – spunea el – şi nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. – Imagine 13
14
Însă tatăl le-a zis sclavilor săi: – Aduceţi repede cea mai bună robă şi îmbrăcaţi-l cu ea! Puneţi-i un inel pe deget şi sandale pe picioare! Aduceţi apoi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l! Să mâncăm şi să ne veselim, pentru că acest fiu al meu era mort şi trăieşte iarăşi, era pierdut şi a fost găsit! – Imagine 14
15
Fiul cel mai în vârstă era la câmp. Când s-a apropiat de casă a auzit muzică şi dansuri. S-a înfuriat când a aflat că sărbătoarea are loc cu ocazia întoarcerii acasă a fratelui său. – Imagine 15
16
Tatăl lui a stăruit de el să intre. Însă el i-a răspuns tatălui său: – Eu te slujesc de atâtea ani. – Imagine 16
17
Şi mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei! Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea, lui i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat! – Imagine 17
18
Tatăl i-a zis: – Fiule, tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce este al meu este şi al tău. Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort şi acum trăieşte, era pierdut şi a fost găsit!” – Imagine 18
19
Imagine 19