Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pilda neghinei

Isus învață oamenii despre Împărăția Cerurilor, folosind o pildă despre buruieni (neghini) într-un lan de grâu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Mulţimea s-a adunat la ţărm, şi L-a ascultat pe Isus, care le-a învăţat dintr-o barcă. Le-a spus pilde ca aceştia să înţeleagă cum este Împărăţia Cerurilor. – Imagine 1
2
Isus a spus:<br/>„Împărăţia Cerurilor poate fi asemănată cu un om care a semănat o sămânţă bună în ogorul lui. – Imagine 2
3
Dar, în timp ce oamenii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat neghină printre grâu şi apoi a plecat. – Imagine 3
4
Când plantele au răsărit şi au făcut rod, a apărut şi neghina. Sclavii stăpânului i-au zis:<br/>– Stăpâne, oare n-ai semănat tu sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină? – Imagine 4
5
El le-a răspuns:<br/>– Un duşman a făcut lucrul acesta.<br/>Sclavii l-au întrebat:<br/>– Vrei să mergem s-o strângem?<br/>– Nu, le-a răspuns el, ca nu cumva, atunci când strângeţi neghina, să dezrădăcinaţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le pe amândouă să crească împreună până la seceriş, iar la vremea secerişului le voi spune secerătorilor să strângă mai întâi neghina şi să o lege în snopi pentru a fi arsă, iar grâul să-l adune în hambarul meu!” – Imagine 5
6
Apoi Isus le-a dat drumul mulţimilor şi a intrat într-o casă. Ucenicii Lui L-au rugat să le explice pilda. Isus le-a răspuns:<br/>– Cel Ce seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. Ogorul este lumea. Sămânţa bună îi reprezintă pe fiii Împărăţiei. – Imagine 6
7
– Neghina îi reprezintă pe fiii celui rău, iar duşmanul care a semănat-o este diavolul. Secerişul este sfârşitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii. – Imagine 7
8
– Aşa cum este strânsă neghina şi arsă în foc, tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului, Fiul Omului Îşi va trimite îngerii, care vor strânge toate pricinile de păcătuire şi pe cei ce comit nelegiuire, şi îi vor arunca în cuptorul de foc, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor! Atunci poporul lui Dumnezeu va străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi, să audă! – Imagine 8
9
Imagine 9